Fra papirutgaven:

Gisle Tronstad og Inntre investerer 30 millioner kroner i nytt høvleri og lar ikke koronaen påvirke de planene.

Spent på senskadene

De fikk ikke ut varer og de fikk ikke tak i biler. Men fra mai løsnet det igjen for Inntre. Nå er Gisle Tronstad spent på ettervirkningene av koronaen. Senskadene.

Gisle Tronstad og Inntre investerer 30 millioner kroner i nytt høvleri og lar ikke koronaen påvirke de planene.
Publisert

De unngikk permitteringer, og de har ingen planer om å utsette investeringsplanene sine. Da koronastengningene var på det verste, ble det full stopp i eksporten for Inntre.

Høy eksportandel

– Starten på året gikk veldig greit. Så ble det en brems på grunn av at vi eksporterer såpass stor andel som vi gjør. Vi fikk ikke ut varene, og vi fikk ikke bilene, forteller administrerende direktør Gisle Tronstad.

Fra Steinkjer styrer han et konsern som klarte seg greit gjennom nedstengningen. Nå er lagrene nesten fulle. – Vi har kjørt opp bufferen nå slik at vi har klart denne perioden. Men vi klarer ikke det samme gang på gang, sier han.

Treindustrien

I sommer publiserer vi artikler fra papirutgaven av Treindustrien.

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året.Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Bestill abonnement

Last ned bladet elektronisk

Inntre ligger på over 30 prosent i eksportandel. I mars uteble bilene før alt stoppet hos kundene. – Så ble de destinasjonene vi kjører på, stengt. Selv om vi hadde solgt bra, måtte vi bygge lager. Men det løsnet igjen fra mai, og nå går det helt normalt fra oss, forteller Tronstad.

Kald vår

I Trøndelag var Inntre uheldige med våren. Mens østlendingene snekret plattinger til den store gullmedalje i «koronaferien» sin, så holdt trønderne seg inne i det kalde været. – Byggevarehandelen har hatt eventyrlig salg på maling, flis og andre interiørprodukter, men det tok tid før det løsnet for oss, sier han.

De tre Inntre-brukene i Steinkjer, Snåsa og Verdal klarte seg gjennom våren uten permitteringer, men dro produksjonen litt ned. Noen måtte arbeide mer hjemme, felleskantinen ble stengt, og trafikken mellom avdelingene ble begrenset. Men det meste fortsatte som før.

Utfordrer stat og kommuner

– Jeg er mest spent på senskadene. Det er veldig viktig for næringen at det blir satt i gang tiltak så byggenæringen ikke stopper opp. Både kommune og stat bør være veldig offensive. Det er mange eldrehjem og barnehager som må bygges. I stedet for at folk går hjemme og ikke får gjort noe, må det være fornuftig å sette i gang ting som må gjøres uansett, sier Gisle Tronstad.

Han er ikke i tvil om at fremtiden ser lys ut. Det har vært stille om grønt skifte og miljø en periode, men oppmerksomheten om det kommer tilbake.

– Vi er glade for at vi er i den bransjen vi er. Når dette er over, har vi et produkt som verden vil ha. Vi er i en næring som skal bygges opp, understreker han.

Investerer som planlagt

Inntre har ingen planer om å utsette investeringene sine. – Vi har ikke forrykket noen av investeringsplanene. Vi kjører som vi har planlagt og skal fortsatt investere tungt i år. Det største blir et nytt høvleri her i Steinkjer. Der investerer vi oppimot 30 millioner kroner. Vi skubber ikke på noe, for vi har tro på at vi skal holde på med dette her videre, sier Tronstad.

– Vi i bransjen må passe på at det vi har, ikke blir satt tilbake. Vi må tørre å ta både investeringer og risiko. Den farten vi var inne i før koronaen, var veldig bra. Denne næringen skal være med om 50 og 100 år! erklærer Inntre-sjefen.

Flere saker fra papirutgaven:

Powered by Labrador CMS