Redaktøransvar - trenytt.no

Redaktøransvar

Dette nettsted er redigert på uavhengig grunnlag, i henhold til de prinsipper som er nedfelt i Redaktørplakaten, og på norske mediers etiske normer slik de er uttrykt i Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten.

Sjefredaktør: Pål Sønsteli
Fagredaktør: Georg Mathisen

Utgiverselskap: Ask Media as
Postadresse: Postboks 130, N-2261 Kirkenær

En redaktør skal alltid ha pressens ideelle mål for øye. Redaktøren skal ivareta ytringsfriheten og etter beste evne arbeide for det som etter hans/hennes mening tjener samfunnet.

Gjennom sitt blad/nettsted skal redaktøren fremme en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling. Redaktøren skal etterstrebe en jounalistikk som gjør det klart for leseren hva som er reportasje og formidling av informasjoner og fakta, og hva som er bladets egne meninger og vurderinger.

En redaktør forutsettes å dele sitt blads/nettsteds grunnsyn og formålsbestemmelser. Men innenfor denne rammen skal han/hun ha en fri og uavhengig ledelse av redaksjonen og full frihet til å forme bladets meninger, selv om disse i enkelte spørsmål ikke deles av utgiveren eller styret.

Kommer redaktøren i en uløselig konflikt med bladets/nettstedets grunnsyn, plikter han/hun å trekke seg tilbake fra sin stilling. Redaktøren må aldri la seg påvirke til å hevde meninger som ikke er i samsvar med hans/hennes egen overbevisning.

Den ansvarshavende redaktør har det personlige og fulle ansvar for bladets/nettstedets innhold. Redaktøren leder og har ansvar for sine medarbeideres virksomhet, og han/hun er bindeleddet mellom utgiveren, styret og de redaksjonelle medarbeiderne. Redaktøren kan delegere myndighet til sine medarbeidere i samsvar med sine fullmakter.

Les mer her:
Vær Varsom-plakaten
Tekstreklameplakaten
Pressens Faglige Utvalg

Powered by Labrador CMS