Annerledesåret

LEDERARTIKKEL: Sjelden har vi vel gledet oss mer til å bli ferdige med et år, de av oss som er født etter 1945. Men det er på det personlige planet.

Publisert

Økonomisk har det faktisk gått veldig bra. Da Norge stengte og alle som kunne, gikk på hjemmekontor i mars, tydet alt på en katastrofevår, og i verste fall et katastrofeår. Både privat og for bransjen.

Så gikk det i stikk motsatt retning. Når folk ikke fikk lov til å reise på ferie og ikke fikk muligheten til å bruke mange timer i bil, buss eller tog mellom hjemmet og arbeidsstedet, så hadde de plutselig både mer tid og mer penger enn noen hadde regnet med.

Alle som er i stand til å håndtere enkelt verktøy, skulle bygge ny terrasse. De som har mer penger enn praktisk sans, satset gjerne på enda større prosjekter.

Da gikk det som Knut Berg hos Moelven Våler beskriver på side 30–32 i årets siste utgave av Treindustrien: Landet var renskrapet for impregnert. Alle som er i stand til å håndtere enkelt verktøy, skulle bygge ny terrasse. De som har mer penger enn praktisk sans, satset gjerne på enda større prosjekter.

Koronabyggingen kom på toppen av en trend som allerede var veldig god. Miljøegenskapene og den tekniske utviklingen gjorde at tre allerede var et materiale på fremmarsj. Det fortsatte til gagns i 2020.

Tilbakeslaget kan fremdeles komme. Spør du tre forståsegpåere om hvordan det kommer til å gå med prosjektmarkedet i 2021, så får du minst fire forskjellige svar. Både positive og negative signaler er usedvanlig sterke. Så får vi se om de oppveier hverandre eller om de store prosjektene faktisk går på en smell.

Vi går et spennende år i møte, i hvert fall. God jul og godt nytt år!

Powered by Labrador CMS