Heidi Finstad
Heidi Finstad

– Kunnskapen fra tilsynet vil være nyttig

Treindustrien er svært positiv til at DiBK nå gjennomfører et omfattende tilsyn med trekledning.

Publisert

– Kunnskapen fra tilsynet vil være nyttig og et viktig bidrag for både seriøsitet, kvalitet og innovasjon i byggenæringen, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Hun mener tilsyn er nødvendig for at man kan være trygg på at bygningsregelverket etterleves.

– Det vil tilføre nyttig kunnskap om markedet og aktørene, og ikke minst gi et faglig bidrag knyttet til å vurdere regelverkets brukervennlighet, sier hun.

Hun tror også det vil tilføre kunnskap som grunnlag for innovasjon, slik at produsentene kan bidra til å ivareta forsvarlig og god byggkvalitet.

– Gjennom tilsynet vil det kunne identifiseres og dokumenteres eventuelle behov for å forbedre regelverket og veiledninger.

Markedstilsynet har også en veiledende funksjon, som er avgjørende for at man kan være sikre på at regelverket etterleves:

– Etter tilsynet med brannbehandlet kledning har det vært mye fokus på kledningsprodukter, og det at vi nå får et omfattende markedstilsyn er derfor bra for videre oppfølging og utvikling, avslutter Finstad.

Powered by Labrador CMS