Artikkel fra Statsbygg:

Det blir stilt svært høye krav til kvalitet både til materialer og utførelse i det nye regjeringskvartalet.
Det blir stilt svært høye krav til kvalitet både til materialer og utførelse i det nye regjeringskvartalet.

Alle gode ting er tre

Regjeringen ønsker seg utstrakt bruk av tre i det nye regjeringskvartalet. Det setter den norske treindustrien på en skikkelig prøve.

Publisert

I Stortingsmelding nr. 21 (2018–2919) Nytt regjeringskvartal uttrykker regjeringen et tydelig ønske om at det skal være utstrakt bruk av tre i det nye regjeringskvartalet.

Det er flere grunner til dette ønsket. Bruk av kortreist tre er mer miljøvennlig enn stål og betong, det forankrer bygningene i en lang norsk byggetradisjon og det kan bidra til å fremme innovasjon og samarbeid i norsk treindustri. Alle gode ting er tre.

Må være norsk

– Det er ikke noe nytt at vi bruker tre i offentlige bygg, men altfor ofte er det snakk om utenlandsk tre eller norsk tre bearbeidet i utlandet. Denne gangen er det et ønske at treet i det nye regjeringskvartalet ikke bare skal være norsk, det skal også være bearbeidet i Norge, sier Gry Ahlsand, kvalitetsleder i Statsbyggs byggherreavdeling.

– Det er gode grunner til det. Å bruke tre fra utlandet i et stort prosjekt som dette vil verken være spesielt klimavennlig eller bidra til å løfte norsk treindustri. Vi håper dette prosjektet skal bidra til å løfte kvaliteten på norsk tre og gjøre den konkurransedyktig med tre fra utlandet.

Klimavennlig

Som en stor statlig byggherre har Statsbygg et ansvar for å utvikle norsk byggenæring. Det kan handle om å utfordre bransjen til å løse oppgaver på helt nye måter, utfordre kvaliteten på prosesser, utførelse og materialer eller stille strengere krav til arbeidsmiljø og sikkerhet.

Staten skal også være en pådriver for å gjøre bygg- og anleggsbransjen mer bærekraftig. Byggene vi bor og jobber i står for nærmere 40 prosent av de globale klimagassutslippene om en tar med utslipp knyttet til transport, produksjon av materialer, bygging, riving, avhending og bruk av byggene. Å bruke kortreist tre som erstatning for betong er ett av flere tiltak som kan bidra til vesentlige kutt i utslipp av klimagasser.

Ikke god nok kvalitet

Varig, verdig, vakkert og vennlig. Det er sjefsarkitekt Gudmund Stokkes ambisjonen for det nye regjeringskvartalet, der norsk byggeskikk og bruk av tre er sentralt.

– Utfordringen for norsk treindustri i dag er at de ikke uten videre kan levere det vi ber om til det nye regjeringskvartalet, sier Ahlsand.

Det er planer om bruk av tre i gulv, himlinger, vegger, trapper og rekkverk, og et ønske om å få flyttbare modulvegger med innebygget akustisk demping for å skape fleksibilitet i kontorlandskap. Det såkalte «samhandlingsstrøket», som med korridorer, møteplasser og trapper binder sammen de i alt syv bygningene i det nye regjeringskvartalet, skal fremstå som et helhetlig og sammenhengende «møbel» i tre. Det stiller svært høye krav til kvalitet både på materialer og håndverk.

– Vi ønsker oss tilnærmet kvistfrie materialer, og vi må ha trevirke med tilstrekkelig hardhet til at overflaten tåler daglig bruk i flere tiår. Det er vanskelig å finne denne kvaliteten i dag. Dersom vi for eksempel skulle ønske å bruke norsk eik, er ikke dette akkurat hyllevare. Det tas lite eik ut av norske skoger. Når det gjelder gran, furu og bjørk er det ikke mangel på volum, men materialene det er enkelt å få tak i har ikke nødvendigvis den kvaliteten vi ønsker å bruke.

Vil utvikle bransjen

For å forberede norsk treindustri på de ambisjoner Statsbygg har for bruk av tre i det nye regjeringskvartalet, ble det sommeren 2020 invitert til en digital dialogkonferanse i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling og Innovasjon Norge. Det var ingen mangel på interesse fra industrien. 130 deltakere fra hele leverandørkjeden fulgte med fra egne skjermer.

– Vi fikk presentert hva vi ønsker å oppnå, hvilke behov vi ser for oss og hvilke krav vi stiller til leverandørene. I etterkant fikk vi henvendelser fra 10 bedrifter som har signalisert et ønske om å bidra på ett eller flere av de områdene vi har pekt på. Vi har gjennomført møter med alle, og tilbakemeldingene er positive, sier Ahlsand.

I etterkant ble det også lyst ut en plan- og designkonkurranse på utvikling av konsept og prototype på modulvegger i tre med integrert akustisk demping. Vinneren ble kåret rett før jul, og utvikling av prototypen foregår nå.

– Tilbakemeldingen fra bransjen er at leverandørene må finne sammen og samarbeide, både om innovasjon, produksjon og utførelse.

Sikkerhet avgjør

Selv om det vil være et stort innslag av tre i regjeringskvartalet, vil bærende elementer og fasader ha store innslag av stål og betong.

– Dette har med sikkerhet å gjøre, sier Ahlsand:

– I de fleste andre bygg vil elementer i massivtre og limtre være et fullgodt alternativ til tilsvarende elementer i betong og stål, og vi ser frem til å kunne bruke mer og mer tre i offentlige bygg. Akkurat når det gjelder regjeringskvartalet må vi ta noen ekstra forholdsregler på sikkerheten. Det er grunnen til at vi ikke bruker tre i bærende konstruksjoner eller yttervegger. Jeg tror likevel både brukere og besøkende vil oppleve at det nye regjeringskvartalet er bygget med norsk tre av høy kvalitet.

Artikkelen sto opprinnelig på trykk i Statsbygg sitt kundemagasin, Åpent rom.

Powered by Labrador CMS