Økt salg av trebaserte byggevarer

Salget av trebaserte byggevarer økte med 4,5 prosent i september, viser tall fra Treindustrien.

Publisert

Salget av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke, trelast og impregnert økte med 4,5 posent i september sammenliknet med august i år, viser statistikk målt i volum fra Treindustrien. Sammenlignet med september i fjor, er det akkumulerte salget i volum 18,2 prosent lavere, hvor september i fjor hadde rekordhøyt salg. Det skriver bransjeorganisasjonen i en pressemelding.

Utflating i markedet

Eksporten av trelast faller med 15,1 prosent i september sammenlignet med samme periode i fjor. Dette følger av at produsenter prioriterer norske kunder i en situasjon med internasjonalt press på byggevarer. Eksporten av sagtømmer øker imidlertid med hele 37,3 prosent sammenlignet med samme periode i 2020.

– Det er fortsatt svært godt salg i september, men vi ser en utflating i markedet som også knyttes til naturlig sesongsvingning, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Heidi Finstad
Heidi Finstad

Økt eksport bekymrer

Den økende eksporten av sagtømmer bekymrer med tanke på tilstrekkelig råvaretilgang til treindustrien:

– Vi er avhengige av å kunne bygge lager nå for å dekke opp for ordrer fremover og for å være rustet til å møte neste høysesong, sier Finstad.

Hun forteller videre at sterk etterspørsel etter byggevarer både internasjonalt og nasjonalt fortsatt preger bildet:

– Press på produksjonskapasitet og lange leveringstider på maskiner, teknologi og utstyr er fortsatt en faktor som påvirker bildet. Bedriftene har fullt trykk på å investere for å øke produksjonskapasiteten i Norge, sier hun.

– Treindustrien inngår i sammensatte verdikjeder hvor leddene er gjensidig avhengig av hverandre. Treindustrien benytter den delen av tømmeret som er egnet til bygningsprodukter. Den andre delen av tømmerstokken som ikke kan brukes til bygningsformål er massevirke som går til produksjon av biokjemi, papir, fiberplater, fjernvarme og markedsmasse. Tilgang på sagtømmer avhenger av avsetning på massevirket. Derfor er avsetning av massevirke avgjørende for balansen i markedet for trebaserte produkter, avslutter Finstad.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS