Stort fall i eksport av trebaserte byggevarer i april

Sterk etterspørsel gir fall i eksporten.

Eksporten av trelast faller med hele 11 prosent i april, og eksporten av sagtømmer har sunket med 1,1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det viser statistikk fra Treindustrien.

Tilgang på råvarer skaper ubalanse i markedet

Treindustrien benytter den delen av tømmeret som er egnet til bygningsprodukter. Den andre delen av tømmerstokken som ikke kan brukes til bygningsformål er massevirke som går til produksjon av biokjemi, papir, fiberplater, fjernvarme og markedsmasse. Tilgang på sagtømmer avhenger av avsetning på massevirket. Problemer med avsetning av massevirke gir en vedvarende utfordring som skaper ubalanse i markedet for trebaserte produkter.

Bakgrunnen er den store etterspørselen etter trebaserte byggevarer, og at produsentene prioriterer kunder i Norge .

– Bedriftene jobber på spreng for å sikre produksjon og lager i en utfordrende tid preget av pandemien, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Salget av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke, trelast og impregnert har økt med 6,1 prosent i april sammenliknet med samme periode i fjor.

Sammenlignet med mars måned i år, er det fortsatt sterk etterspørsel hvor salget holder seg på samme nivå som foregående måned.

Finstad er bekymret for leveringsevnen fremover:

– Det kommer stadig flere meldinger fra bedriftene om at nødvendige investeringer for å sikre produksjonskapasitet stopper opp, som følge av utfordringer med å sikre kritisk personell, sier hun.

– Smittevern er særdeles viktig i alle ledd for å sikre leveringsevne og aktivitet i byggenæringen, avslutter hun.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS