De større aktørene vokser fortsatt godt, og stordriftsfordeler i både innkjøp og logistikk er fortrinn som de nyter godt av. (Illustrasjonsfoto: yayimages.com)

Omsetningsvekst på 6,2 prosent for byggevareaktørene

Særlig sterkt går proffsegmentet, som stadig kaprer andeler av det totale salget.

Publisert

Til tross for god veksttakt viser tallene at det til dels er store geografiske variasjoner. Rogaland kommer dårligst ut. Det viser Virke Byggevarehandels årsstatistikk for 2015.

​Omsetningsveksten for ti av de største byggevareaktørene i Norge viser i 2015 en vekst på hele 6,2 prosent målt mot året før. I all hovedsak skyldes de gode tallene ren organisk vekst, men i tillegg farges de også av inngåtte storkundeavtaler og konsolideringer i kjedene. Særlig de lokale aktørene med begrenset geografisk nedslagsfelt viser en kraftig prosentvis utvikling, der flere kan vise til to-sifferet vekst. Målt i antall kroner er derimot bildet mer nyansert, skriver virke.no.

Bengt Herning, bransjedirektør Virke Byggevare mener det kan finnes flere årsaker til at aktørene med lokal forankring gjør det såpass godt.

– Både god lokal forankring og sterk merkevare i kjerneområder, men også vekst i lokal byggeaktivitet og lokalt rettet kampanjearbeid kan være årsaker som gir disse utslagene. Vi vet for eksempel at hyttemarkedet har gått sterkt i flere områder det siste året, mens aktiviteten i Rogaland har avtatt kraftig. Aktørenes geografiske tyngdepunkt påvirker således veksten kraftig, sier Herning.

– Samtidig må det sies at de større aktørene fremdeles vokser godt, og at stordriftsfordeler i både innkjøp og logistikk er fortrinn som de nyter godt av, sier Herning.

– Vi ser med glede at byggevarehandelen igjen har hatt et godt år, og fortsatt sterk vekst i bolig- og hyttepriser, samt infrastrukturtiltak over statsbudsjettet er faktorer som vi mener vil gjøre at det også blir omsetningsvekst gjennom 2016. Hvor godt markedet går, gjenstår å se, avslutter Herning

Se Virke Byggevarehandels årsstatistikk 2015 her

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Powered by Labrador CMS