Økende etterspørsel etter tre – både på eksport og hjemmemarkedet

Salget av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke, trelast og impregnert har økt med 8,5 prosent i august sammenliknet med samme periode i fjor. Samtidig har eksporten økt med hele 20 prosent, viser tall fra Treindustrien.

Publisert

Byggevareindustriens forening kom i forrige uke med statistikk der det ble vist til tall for trebaserte byggevarer. Treindustrien skriver i en pressemelding at disse tallene ikke er dekkende for trebaserte produkter, da de i hovedsak kun omfatter trebaserte plater og isolasjon. De store volumene av trelast, panel og kledning, konstruksjonstrevirke og impregnert er ikke med. Dette da bedriftene her ikke er tilknyttet Byggevareindustriens forening, men Treindustrien, heter det i pressemeldingen.

Heidi Finstad
Heidi Finstad

Treindustriens statistikk, basert på tall fra medlemsbedriftene, viser både vekst i eksport og i salget innenlands:

– Impregnert har hatt en sterk økning. Særlig er det salget til privatmarkedet som har trukket opp. Mange har brukt sommeren på ulike prosjekter, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.

Økt eksport

Eksporten har gått kraftig opp, forteller Finstad. Det skyldes både høy etterspørsel etter tre i Europa, en svak kronekurs og økte priser i utenlandske valuta.

– Samtidig er lagrene lave både i Sverige og resten av Europa. Dette skyldes begrensninger i produksjon hos europeiske bedrifter som følge av koronasituasjonen. I tillegg har en streik i Finland i vår og tollsituasjonen mellom USA og Canada påvirket markedet, sier hun.

Utsiktene framover

Koronasituasjonen har vært utfordrende for hele byggenæringen.

– Bedriftene i treindustrien har vist omstillingsevne og har håndtert krisen godt ved å opprettholde sysselsettingen, samtidig som den økonomiske risikoen har vært stor som følge av lange kredittider, sier Finstad.

Selv om salget nå er godt, særlig i privatmarked, er det viktig at det legges premisser for å holde aktiviteten i byggenæringen oppe også neste år, mener Finstad:

– Statsbudsjettet for 2021 må ta ned usikkerheten knyttet til norsk økonomi. Det er avgjørende for byggenæringen som treindustriens viktigste marked. Vi har sett at kommunene gjennom krisen har tatt ansvar og bidratt til å opprettholde aktiviteten i byggenæringen. Kommuneøkonomien må ikke svekkes i 2021, det vil gå ut over både nyboligsalget og rehabiliteringsmarkedet, sier Finstad.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS