Flisbil, 74 tonn-600
Flisbil, 74 tonn-600

74 tonns lastebiler blir tillatt i Sverige

I Sverige har Regjeringen og Riksdagen tatt to viktige skritt mot innføring av 74 tonn på det almindelige veinettet. Retningen er klar, men tempoet skiller. Regjeringen starter en utredning, samtidig som Riksdagens trafikkutvalg krever rask innføring av 74 tonn på det offentlige veinettet. For næringslivet, arbeidsplassene og miljøet er dette et betydningsfullt skritt i riktig retning, sier Karolina Boholm, transportdirektør i Skogsindustrierna.

Publisert

Slike flisbiler blir tillatt i Sverige senest i 2016.

Trafikkutvalget oppfordrer regjeringen til å tillate lastebiler på 74 tonn på alle almindelige veier som i dag har tilstrekkelig bæreevne. Trafikkutvalget vil ha en raskere ogmer omfattende implementering enn den regjeringen har foreslått. Flertallet i trafikkutvalget anser at tyngre lastebiler skal tillates i hele Sverige, og ikke bare på et utpekt veinett.

I Finland ble det innført 76 tonns lastebiler allerede i 2013, blant annet basert på svensk forskning. Dette betyr at Sverige kommer til å være nesten tre år etter Finland om tyngre lastebiler implementeres i 2016, heter det i pressemeldingen fra Skogsindustrierna.

Les pressemeldingen fra Skogsindustrierna her.

"
Powered by Labrador CMS