Nilsen, Atle  600
Nilsen, Atle 600

Moelven investerer 50 millioner kroner på Sokna

Moelven Soknabruket AS skal i løpet av 2. halvår i 2015 totalrenovere tørrsorteringsverket. Den totale investeringsrammen for dette prosjektet er NOK 50 millioner. Direktør Atle Nilsen i Moelven Soknabruket sier at hele sorterverket, med unntak av inntaket, blir nytt.

Publisert

Oppgradert tørrsortering gir Sonabruket større kapasitet og kundene bedre sortert skurlast.

Prosjektet omfatter ny lommeseksjon, trimmer, kamerasortering og pakkestasjon. – Dette vil bidra til en betydelig kapasitetsøkning i forhold til dagens anlegg, som er fra 1975, sier Nilsen.

Hovedleverandør på den mekaniske delen av investeringen blir Ringsaker Industriservice. Rema Sawco AB leverer kamerasorteringen.

Helautomatisert sortering

Kamerasortering betyr helautomatisert sortering av skurlasten. – Investeringen i kamerasortering blir av det mest moderne som finnes på markedet i dag, tilsvarende den som finnes på Moelven Edanesågen AB, sier Nilsen.. – Nå blir vi ikke lenger avhengig av det menneskelige øye. Automatikken sørger for en bedre og mer stabil kvalitet. Det vil markedet merke.

Del av en større oppgradering

Investeringen er en del av en større oppgraderingsplan for å effektivisere driften ved sagbruket.

– Vi gjør noe i en situasjon hvor det ellers ikke investeres mye, og det oppfattes – blant annet av skognæringen rundt oss – som svært positivt. Vi sikrer arbeidsplasser på bruket og tilhørende næringer. Dermed sikrer vi også tømmerleveranser for skogeierene, sier Nilsen.

Moelven Soknabruket AS produserer 160.000 kubikkmeter gran og furu skurlast i året, hvorav 70.000 kubikkmeter blir solgt til kunder eksternt og 90.000 kubikkmeter blir brukt i egen produksjon i bedriftens høvlerivirksomhet.

Like mange ansatte

Nilsen sier at investeringen ikke vil få noen påvirkning på antall ansatte, men påpeker at alternativet til denne investeringen kunne vært at man måtte si opp noen personer på sikt. – Dermed blir det slik at vi øker produksjonskapasiteten vesentlig, men med samme antall ansatte. Det volumet som tidligere ble produsert i en to-skiftsordning, kan nå produseres på ett skift på dagtid.

Moelven Soknabruket er et kombinert sagbruk og høvleri, der skurlast blir levert både til det skandinaviske markedet og til eksport utenfor Skandinavia, der England og Tyskland er hovedmarkeder. Bedriften eksporterer rundt 70 prosent av sine skurlastprodukter.

– Når det gjelder våre produkter fra høvleriet, selges disse i hovedsak til det norske handelsmarkedet. Etter investeringen vil vi blant annet bli i stand til å tilby kundene økt kapasitet på lengdesatte produkter, sier Nilsen.

Av den totale produksjonen på Moelven Soknabruket går rundt 30 prosent til eksport, mens 70 prosent ender i norske byggevarehus eller i treindustribedrifter i Skandinavia.

Anleggsstart i august

Anleggsstart blir august 2015 med oppstart i januar 2016. I de siste årene har det blitt gjort flere oppgraderinger i bedriften. Blant annet ble det investert 25 millioner kroner i nye trelasttørker i 2014.

– Det styrker vår konkurransekraft vesentlig, sier Nilsen.

I 2014 omsatte bruket for NOK 332 millioner kroner på driften, hvilket var en økning på NOK 46 millioner fra året før. Driftsresultatet endte på sterke NOK 29 millioner kroner mot NOK 13 millioner året før.

Powered by Labrador CMS