soknabruket
soknabruket

Kombibrukene gjør det best

Forbedringstiltak som virker, et godt hjemmemarked og hyggelige valutakurser har gitt Moelvens kombibruk en pen resultatutvikling.

Publisert

Soknabruket. Foto: Karl Jørgen Gurandsrud.

Moelven presenterte i dag sitt resultat pr 1. halvår som viser en positiv utvikling.

De enhetene i Moelvens Wood-divisjon som gjør det relativt best, er de såkalte kombibrukene. Altså de som har både sagbruk, høvleri og impregneringsverk på samme sted. Det kan man slå fast selv om Moelven ikke oppgir resultater på enhetsnivå, med unntak av årsregnskap.

Atle Nilsen. Foto: Moelven

- Det er en trend vi har sett siden i fjor, sier Atle Nilsen som er daglig leder for Moelven Soknabruket

Nilsen har vært sjef på Sokna i fire år. Tidligere har han vært markedsdirektør i Moelven Wood, og han har også jobbet seks år i byggevarekjeden Optimera.

I 2014 fikk Soknabruket et driftsresultat på sterke 32,8 millioner kroner av en omsetning på 332 millioner. Det gir et driftsmargin på nokså nøyaktig 10 prosent. Avskrivningene ligger på ca 15 millioner i året. Men det resultatet var Sokna beste enhet i Moelven-konsernet i 2014.

Nilsen forteller at de har brukt mye tid og ressurser på å rasjonalisere driften.

- Vi snakker om hverdagsrasjonalisering og å fjerne flaskehalser. Samtidig har det vært et greit marked i Norge, og vi har gjort et godt markedsarbeid mot kjedene og andre norske kunder, fastslår han.

Valutasituasjonen har også hjulpet, for brukene har en viss eksportandel. Soknabruket er det Moelven-bruket som eksporterer mest.

- Det er summen av mange faktorer og tiltak som har ført oss til den gode situasjonen som vi nå er i, konstaterer Sokna-sjefen.

Slik status er ved pr 1. halvår er det all grunn til å tro at også 2015 blir et godt år for Moelvens kombibruk. Moelven har fire bruk som har sagbruk, høvleri og impregneringsverk, nemlig Soknabruket, Østerdalsbruket, Trysil og Edane rett over svenskegrensen. Ytterligere to bruk har sag og høvleri: Granvin innerst i Hardangerfjorden og Van Severen i Namsos.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS