Løkken, Erland 600
Løkken, Erland 600

Overskudd igjen for Bergene Holm

Bergene Holm AS oppnådde et årsresultat på 27,6 Mkr i 2014, etter en omsetning på 1.149 Mkr som ga et driftsresultat på 72,8 Mkr. Dette er en klar forbedring fra 2013, som ga et underskudd på 28 Mkr. Selskapet bokførte i 2014 avskrivninger på 52,5 Mkr, skriver Bergene Holm AS i en pressemelding.

Publisert

Bergene Holm AS har ca. 420 ansatte og åtte fabrikker, i tillegg til hovedkontoret. Selskapets virksomhet består i foredling av tømmer til skurlast, samt høvling, impregnering, fingerskjøting og overflatebehandling. En av fabrikkene er en ren interiørfabrikk som produserer listverk og panel. Totalt foredler Bergene Holm AS 960.000 m3 tømmer, noe som gir en brutto trelastproduksjon på 535.000 m3. En høy andel av skurlasten videreforedles.

Selskapets samlede salgsinntekter på 1.149 MNOK er 15,8 % høyere enn i 2013. Økningen skyldes prisøkning og økt eksportsalg, men tømmermangelen i 2013 og første kvartal av 2014, og den forsinkede igangkjøringen av den nye saglinjen på Nidarå i Åmli kommune, medførte at selskapet ikke fikk utnyttet eksportmarkedet fullt ut i første halvår, fremholdes det i pressemeldingen fra Bergene Holm AS.

Den nye saglinjen på Nidarå er nå fullt ut overtatt og leverer etter forventningene. (Foto: Skogindustri)

Den nye saglinjen på Nidarå og det nye overflatebehandlings-anlegget i Larvik er nå fullt ut overtatt og leverer etter forventningene.

Selskapet fant avsetning for biproduktene gjennom hele året, men færre kunder på lengre avstand har medført reduserte inntekter for flis. Økt regional eksport av tømmer medførte økte tømmerpriser og inntransportkostnader til enkelte av selskapets bruk.

Powered by Labrador CMS