Enger, Ole, 600 foto tu
Enger, Ole, 600 foto tu

Ole Enger nytt styremedlem i Norske Skog

Norske Skogs generalforsamling ble avholdt i dag, 16. april 2015. Generalforsamlingen gjenvalgte Eilif Due, Siri Beate Hatlen, Karin Bing Orgland og Jon-Aksel Torgersen som aksjonærvalgte medlemmer av Norske Skogs styre. Som nytt medlem ble Ole Enger valgt. Generalforsamlingen valgte Jon-Aksel Torgersen til styreleder. De ansatte har valgt Cecilie Jonassen, Paul Kristiansen og Svein Erik Veie til styremedlemmer. 

Publisert

Generalforsamlingen gjenvalgte Dag J. Opedal, Marianne E. Johnsen og Olav Veum til valg- og honorarkomiteen. Som nytt medlem ble Svein Erik Nicolaysen valgt. Dag J. Opedal ble gjenvalgt til leder i valg- og honorarkomiteen.

Ole Enger er i dag styreleder i REC Solar ASA, og var forut for dette konsernsjef i REC Solar ASA, SAPA AB og Elkem AS. Han har en mastergrad fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås, en bachelorgrad fra Norges Handelshøyskole i Bergen, studier i executive management ved IMD i Sveits og franskstudier i Lausanne. Enger har bred erfaring fra ledende stillinger i større industrikonsern og fra styreverv i børsnoterte og ikke-børsnoterte virksomheter innen ulike sektorer.

Sakene på generalforsamlingen ble vedtatt i henhold til innkallingen med unntak av sak 7 «Vedtektsendring - antall aksjonærvalgte medlemmer i valg- og honorarkomiteen» der flertallet ikke støttet forslaget om å redusere antall aksjonærvalgte medlemmer fra 4 til 3.

Styret i Norske Skog har etter årets ordinære generalforsamling følgende aksjonær- og ansattvalgt sammensetning:

Valgt av aksjonærene:

Jon-Aksel Torgersen (leder) Eilif DueOle Enger (ny) Siri Beate HatlenKarin Bing Orgland

Valgt av de ansatte:

Cecilie Jonassen (ny) Paul KristiansenSvein Erik Veie

Powered by Labrador CMS