På avfallsmottaket til Ragn-Sells i Moss, er målet å finne ut hvilken kvalitet trematerialet som kommer inn har.

Vil finne ut hva som kan gjenbrukes av treavfall

NIBIO og Norsk Treteknisk Institutt, med hjelp fra Ragn-Sells, undersøker ulike deler av verdikjeden til treavfall. Målet er å finne ut hvor mye av treavfallet som kan gjenbrukes i nye produkter.

På avfallsmottaket til Ragn-Sells i Moss, er det mye aktivitet. Digre kontainerlass med treavfall blir tømt ut i en gigantisk haug som hjullastere fordeler i flere mindre hauger.

Anleggsarbeidere, forskere, studenter og rådgivere småløper frem og tilbake, plukker med seg tre, sorterer, analyserer og veier, før det meste til slutt flises opp til energiformål.

– Per i dag går rundt nitti prosent av treavfallet vårt til energi, sier Lone Ross, forskningssjef ved NIBIO og prosjektleder for CircWOOD.

– Med tanke på de store mengdene tre som brukes og kastes her i landet, ønsker vi å finne ut hvor mye av det som kan brukes på nytt, altså inngå i nye produkter.

Målet er å finne ut hvilken kvalitet trematerialet som kommer inn har. For å kunne gjøre det, blir treavfallet sortert i ulike kategorier, før det veies og analyseres.

– Vi samler alt som er umalt heltre i én haug, alt som er malt heltre i en annen haug, og tilsvarende for trebaserte plater og paller og andre ting, sier Ross.

På denne måten får hun og kollegene kartlagt kvalitetene til treverket. De finner også ut hvor mye det er av de ulike gruppene, noe som danner grunnlaget for en oversikt over hvor mye av treavfallet som potensielt kan brukes i nye produkter.

Ifølge Ross har ikke denne typen kartlegging blitt foretatt i noe særlig grad før.

– Vi ser jo at det er en del forskjeller – altså mellom treavfall som kommer fra for eksempel bygg og anlegg, husholdninger og rivningsoppdrag. Vi finner mye rart, og mye fint også, sier hun.

– Det blir jo litt sånn at vi av og til tar oss litt til hjertet, og tenker at her er det mye som kunne ha blitt tatt vare på – kanskje også før det ble kastet. Ambisjonen vår er å gjøre noe med dette – å finne ut hvor mye av trematerialet som faktisk kan inngå i nye produkter. Da vil det jo få et nytt liv. (NIBO)

Powered by Labrador CMS