Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.
Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

- Historisk høy etterspørsel etter trebaserte byggevarer fortsetter

Salget av trebaserte byggevarer fortsetter på det historisk høye nivået som vi hadde i 2020

Publisert

Salget av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke, trelast og impregnert har økt med 3,5 prosent i juni og juli sammenliknet med samme periode i fjor, viser statistikk målt i volum fra Treindustrien.

Det innebærer at salget av trebaserte byggevarer fortsetter på det historisk høye nivået som vi hadde i 2020. Samtidig har salget økt med hele 8,8 prosent hittil i år sammenlignet med 2020.

Eksporten av trelast faller med hele 12 prosent i juli sammenlignet med samme periode i fjor.

– Sterk etterspørsel etter byggevarer både internasjonalt og nasjonalt påvirker også trebaserte byggevarer. Fortsatt fall i eksport skyldes at produsentene prioriterer kunder i Norge, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

– Produksjonskapasitet legger begrensinger. Det er mange investeringer på gang i treindustrien. Dette er svært viktig for å få en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i markedet og for å sikre verdiskaping i Norge. Effekten av disse investeringene vil ta noe tid, fordi det er svært lange leveringstider fra maskinleverandører på teknologi og utstyr, sier Finstad.

Hun sier videre at bedriftene jobber på spreng for å sikre produksjon og lager i en utfordrende tid med den unntakstilstanden som pandemien medfører.

(Pressemelding)

Fakta

Treindustrien benytter den delen av tømmeret som er egnet til bygningsprodukter. Den andre delen av tømmerstokken som ikke kan brukes til bygningsformål er massevirke som går til produksjon av biokjemi, papir, fiberplater, fjernvarme og markedsmasse. Tilgang på sagtømmer avhenger av avsetning på massevirket. Problemer med avsetning av massevirke gir en vedvarende utfordring som skaper ubalanse i markedet for trebaserte produkter.

Powered by Labrador CMS