Tone-Beathe Øvrevoll
Tone-Beathe Øvrevoll

– Enkel og flott mulighet for ansatte i trevare­bransjen til å lære om sirkulær­økonomi

Faglærer Tone-Beathe Øvrevoll ved Fagskolen Innlandet kan sterkt anbefale ansatte i norsk trebransje å studere «Sirkulærøkonomi og gjenbruk i trebransjen», som er en kort utdanning som kan kombineres med jobb og fritid.

Publisert

– For den norske trebransjen og de ansatte i norske trevarebedrifter er dette en fantastisk fin mulighet for å få ny kunnskap innen bærekraft, gjenbruk og sirkulærøkonomi. Og det kan kombineres med jobb og fritid.

Dette sier faglærer Tone-Beathe Øvrevoll ved Fagskolen Innlandet på Gjøvik, som har nettopp bærekraft og sirkulærøkonomi som sine fremste fagfelt. Hun er en av foreleserne på en ny utdanning ved Fagskolen Innlandet som er spesiallaget for ansatte i norsk trebransje.

– Både ansatte og bedrifter trenger å få kunnskap og relevant kompetanse om bærekraft og sirkulærøkonomi, og denne utdanningen gir nettopp det. Den gir 10 studiepoeng på fagskolenivå, og går over 13 uker utover høsten, og da lagt opp slik at den ansatte bruker litt fritid og litt arbeidstid for å gjennomføre utdanningen.

Starter i slutten av august 

Modulen «Sirkulærøkonomi og gjenbruk i trebransjen» starter opp i slutten av august med en tredagerssamling ved Fagskolen Innlandet på Gjøvik, men de aller fleste av samlingene og forelesningene skjer på dagtid på teams, slik at det spiller mindre rolle hvor bedriftene og studentene kommer ifra.

– Her er det altså de ansatte i bedriftene som er studentene, enten man jobber i administrasjonen eller i produksjonen. Mange bedrifter har stort behov for oppdatert kunnskap på dette området, slik at de enklere skal se hvordan bedriften kan bygge opp sin egen sirkulære verdikjede, påpeker Tone-Beathe Øvrevoll.

Forelesere fra bedriftene 

– Det er viktig å lære om mulighetene innen gjenbruk og sirkulærøkonomi, og derfor samarbeider vi tett med bransjen og næringslivet for å gjøre utdanningen mest mulig relevant for bedriftene.

– Det gjør at vi henter inn gjesteforelesere ute fra bedriftene og fra andre kompetansemiljøer, i tillegg til våre egne faglærere ved Fagskolen Innlandet. Studentene lærer derfor mye både fra andre bedrifter og gjennom de andre studentene på modulen, sier Øvrevoll.

– Veldig fleksibel utdanning

I tillegg er dette en veldig fleksibel form for utdanning. Man kan ta bare én modul og avslutte med det, for eksempel modulen innen «Sirkulærøkonomi og gjenbruk i trebransjen». Eller man kan velge å bygge på med én eller flere moduler innen framtidas industri; Industri 5.0.

– Mange velger å ta bare én eller to-tre moduler innenfor den tematikken som er aller mest relevant for bedriften og de ansatte. Det er dette som gjør denne utdanningen så unik, den er veldig tilpasset bedriftene og behovene i næringslivet, sier Tone-Beathe Øvrevoll.

– Så om man ønsker å lære mer om sirkulærøkonomi, så har man på bare 13 uker i løpet av høsten tilegnet seg mye ny kunnskap og 10 studiepoeng innenfor denne viktige tematikken. Og husk: Søknadsfristen er 28. juli.

Les mer her: https://www.fagskolen-innlandet.no/moduler/sirkulaerokonomi-og-gjenbruk-i-trebransjen

Powered by Labrador CMS