Heidi Finstad
Heidi Finstad

Treindustrien berømmer regjeringen for rask handling i en vanskelig sak

Regjeringen har i dag kunngjort endringer i regelverket som åpner for løsninger for bygg under oppføring med royalkledning. - Svært positivt bidrag fra Regjeringen, sier adm.dir. i Treindustrien Heidi Finstad.

Regjeringen har i dag i kunngjort endringer i byggteknisk forskrift som åpner for en løsning for bygg under oppføring med royalkledning. Endringene skjer i byggteknisk forskrift (TEK17) §3-1 ved at man her løser opp den absolutte koblingen mellom dokumentforskriften og byggteknisk forskrift. Dette åpner for å gjøre analyse, og eventuelt kompenserende tiltak på de enkelte byggene. Det legger også til rette for tapsbegrensning ved at man ikke må fjerne all royalimpregnert kledning for bygg under oppføring.

– Regjeringen har kommet fram til en løsning der sikkerheten er ivaretatt når man har et produkt som ikke tilfredsstiller kravene i regelverket. Treindustrien vil berømme regjeringen for raskt å bidra til løsninger i en vanskelig sak. Grepet som nå tas vil gjøre det mulig å få midlertidig brukstillatelse og etter hvert ferdigattest for bygg under oppføring, slik at disse byggene kan tas i bruk, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien i en pressemelding.

– God og trygg løsning

Treindustrien fikk tidlig laget et hjelpemiddel/veileder for å gjøre analyse av de enkelte bygg. Hjelpemiddelet er utarbeidet av en uavhengig brannrådgiver, Leif Tore Isaksen fra Sweco. Regjeringens forslag til løsning er i tråd med Treindustriens tilnærming til saken.

– Regjeringen har utelukket amnesti og reduksjon av sikkerhetsnivået i regelverket. Under disse forutsetningene synes Treindustrien at regjeringen har kommet fram til en god og trygg løsning, der leverandører og kunder gjennom samarbeid kan komme fram til løsninger for byggene basert på analyse, sier Finstad.

Treindustrien bidrar i arbeidet

Regjeringen understreker at forutsetningen for midlertidig brukstillatelse er at det gjennom en analyse, og eventuelt gjennomførte kompenserende tiltak, kan dokumenteres at kravene til byggteknisk forskrift er oppfylt. Av forskriftsendringen kommer det også fram at egenskapene til byggevaren må kunne dokumenteres.

Regjeringen og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) vil også sørge for informasjon til kommuner og byggenæringen om hvordan det kan følges opp slik at vi får lovlige og sikre bygg med lavest mulig ressursbruk.

- Treindustrien vil sammen med myndighetene og resten av byggenæringen bidra i dette arbeidet, sier Finstad.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS