Heidi Finstad
Heidi Finstad

– Regjeringserklæringen gir muligheter for treindustrien

Hurdalsplattformen vil satse på norsk treindustri og økt bruk av tre.

Publisert

Regjeringen vil satse på videreforedling av naturressurser i Norge, og legger opp til en industriell satsing basert på fornybare råvarer og der skogen skal tas i bruk for å nå klima- og miljømål.

– Det gir gode utviklingsmuligheter i vår næring, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien i en pressemelding.

– Det er positivt at Regjeringen peker på at det må stilles klimakrav til byggenæringen der det blant annet stilles krav til offentlige anskaffelser og stimuleres til mer energieffektivisering. Dette er i tråd med hva store deler av byggenæringen har ønsket, sier Finstad.

Treindustrien er også svært glad for at Regjeringen ser på tre som byggemateriale som en del av løsningen for å nå klimamålene, der man har blikket rettet også mot rehabiliteringsmarkedet og forlenget levetid på bygg.

– Treindustrien ser frem til det annonserte utviklingsprogrammet for trebygg og fornying av bygg, sier Finstad.

Hun understreker videre at for bedriftene i treindustrien er samferdsel en avgjørende rammebetingelse. Regjeringen både vil ha mer gods på bane, fjerne flaskehalser på vegnettet og utbedre fylkesveinettet, men Finstad skulle ønske at regjeringserklæringen var mer konkret på hvilke tiltak man vil prioritere innenfor samferdsel.

– Industrien trenger forutsigbarhet for å investere. Vi ser fram til å samarbeide nærmere, slik at tiltakene som gir effekt for industrien kommer raskt på plass, sier Finstad.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS