Illustrasjonsfoto: yayimages.com
Illustrasjonsfoto: yayimages.com

– Manglende satsing på norsk treindustri

Tidligere måtte norske treforedlingsbedrifter importere for å få nok tømmer til sin virksomhet. I dag eksporteres enorme mengder flis ut av landet. Bekymringsverdig, mener Christian Anton Smedshaug, forsker ved Agri analyse.

Publisert

– Skog har vært den sektoren som har definert norsk industri, men i dag greier ikke politikerne å se hvilke muligheter vi har for å revitalisere denne industrien.Det sier Christian Anton Smedshaug til dagsavisen.no.

Han påpeker at Norge gått fra å være en nettoimportør til å bli en råvareeksportør av tømmer. Samtidig har Statens pensjonsfond utland økt sine plasseringer i svensk og finsk skogindustri til mer enn 20 milliarder kroner. Smedshaug mener Norge burde satset på et avansert bioraffineri med et bredt produktspekter for å stoppe utviklingen.

– Med et slikt raffineri kunne man satset på alt fra biodrivstoff til avansert cellulose. Da ville man fått revitalisert hele verdikjeden og utnyttet det transportsystemet som vi har bygd opp, sier Smedshaug til dagsavisen.no.

Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, er i også bekymret over utviklingen.

– Det er et tankekors at norske myndigheter gjennom Statens pensjonsfond utland bidrar til å bygge opp treforedlingsindustrien i våre naboland, men at vi ikke får i gang investeringene i Norge, sier Lahnstein til avisa.

Les hele intervjuet med Smedshaug og Lahnstein på dagsavisen.no

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Powered by Labrador CMS