trender-1-2015
trender-1-2015

TREnder første halvår

Norsk trevare har nå publisert sin rapport om trender i bransjen første halvår.

Publisert

Norsk trevare oppsummerer utviklingen slik:

• Import av trevarer har økt med 14 % første halvår 2015

• Eksport av trevarer har økt med 27 %

• Import av PVC vinduer har økt med 22 %

• I løpet av første halvår står Sverige for 36 % av all trevareimport til Norge, mens Danmark står for 35 %

• Det er import av KGB som øker mest, målt i mill kr, og dernest import av vindu

• Lønnsomheten til vindusprodusentene er redusert dramatisk (2014), til tross for en god utvikling i bransjen for øvrig. 13 vindusprodusenter gikk med underskudd i fjor.

• Trappeprodusentene har hatt en stabilt god økning og hadde de største produsentene leverte et samlet resultat på 7,6 %

• De øvrige bransjene har ikke tallene klare ennå.

• Utviklingen i bransjens lønnsomhet hittil i år har vært god. Både KGB- dør- og vindusprodusentene har økt gjennomsnittsprisen hittil i år.

• Vindussalget har vært svært stabilt

• Salget av kjøkken har økt, både omsetning og volum

• Salget av både inner- og ytterdører har økt.

Klikk på bildet for å lese hele rapporten:

Les rapporten her

Powered by Labrador CMS