miljo tre lite
miljo tre lite

Konferanse om økt biomasseproduksjon som klimatiltak

Om to uker arrangeres Enerwood-konferansen «Økt biomasseproduksjon som klimatiltak – muligheter og utfordringer på Vestlandet».

Publisert

Konferansen tar for seg mulighetene for økt skogproduksjon og karbonbinding på Vestlandet, og finners sted på Stend videregående skole i Fana 23. september fra 09:00 til 17:00.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) skriver følgende om konferansen:

Skogressursene på Vestlandet representerer store verdier. I forbindelse med det grønne skiftet, overgangen fra petroleumsøkonomi til fornybarøkonomi, har vestlandsskogbruket en unik posisjon når det gjelder biomasseproduksjon og karbonbinding.

Målgrupper for konferansen er skogfunksjonærer, skogeiere, ansatte i skognæringen og forskere. Foredragene er populærvitenskapelige og basert på forskningsresultater.

Konferansen arrangeres som et samarbeid mellom ENERWOODS, finansiert av Nordic Energy Research, og NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi.

På programmet står blant annet:

Utfordringer og muligheter i skognæringen på Vestlandet. Plansjef Jan Ivar Rødland, Vestskog SA

Skogressurser og potensialer på Vestlandet. Forsker Stein Tomter, NIBIO

Biomasseproduksjon i sitkagran. Seniorforsker Kjell Andreassen, NIBIO

Enerwoodsprosjektet. Biomasseproduksjon i Norden og Baltikum. Professor Palle Madsen, Københavns universitet

Hva kan skogtreforedlingen bidra med? Seniorforsker Tor Myking, NIBIO

Utferd (til fots) til Stend forsøksskogHer blir det foredrag og omvisning i flere av forsøksfeltene ved Hans Nyeggen og Kjell Andreassen

Påmeldingsfristen er 18. september.

Her finner du mer informasjon og fullstendig program.

Powered by Labrador CMS