vinduer trebygg yay
vinduer trebygg yay

Kampanje mot de som kjøper vinduer fra utlandet

Ruteretur AS kjører nå en større kampanje rettet mot entreprenører, forhandlere og andre som kjøper vinduer og andre isolerglassprodukter fra utlandet. Disse er pliktig til å betale et vederlag på kr 12 per isolerglass som sendes ut på det norske markedet.

Publisert

illustrasjonsbilde: yayimages.com

Som en del av kampanjen blir i disse dager over hundre aktører kontaktet og det blir kjørt en målrettet reklamekampanje. Samtidig er Ruteretur og myndighetene i dialog for å fange opp de som ikke deltar og betaler det nevnte vederlaget.

Daglig leder i Ruteretur, Sverre Valde, sier via pressemeldingen at aktører som er usikre på om de følger reglene, snarest bør kontakte Ruteretur for å komme myndighetene i forkjøpet.

- Det skal ikke være slik at noen slipper unna og ikke betaler, det fører blant annet til økte kostnader for de som gjør dette på riktig måte. Det kan vi selvsagt ikke akseptere, sier Valde.

Avfallsforskriften stiller krav om at alle som produserer eller importerer isolerglassruter og produkter med isolerglassruter skal sørge for en tilfredsstillende avfallshåndtering av PCB-ruter. PCB-ruter er isolerglassruter som ble produsert på 60- og 70-tallet, som er farlig avfall når de kasseres på grunn av høye konsentrasjoner av miljøgiften PCB (i fuglelimet). Produsenter og importører av isolerglass ivaretar sine forpliktelser ved å betale inn et vederlag til Ruteretur, som er det eneste godkjente returselskapet for PCB-ruter. Ruteretur er et nonprofit selskap som ble opprettet av bransjen selv i 2002.

(pressemelding)

Powered by Labrador CMS