Lahnstein, Erik 600
Lahnstein, Erik 600

– Skuffende forslag

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2016 å fjerne bevilgningen til Treprogrammet. – Svært skuffende, mener Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Publisert

Treprogrammet ble lansert i 1999, og formålet har blant annet vært økt bruk av tre som byggemateriale. Når regjeringen nå foreslår å fjerne støtten til dette, mener Lahnstein det er beklagelig:

– Økt bruk av tre som materialer gir store klimagevinster og mulighetene for industriutvikling er gode. Det er derfor svært skuffende at det i foreslås å fjerne bevilgningen til dette formålet i statsbudsjettet for 2016, sier han til skogeier.no

Begrunnelsen for å fjerne tilskuddet til økt bruk av tre er at slik produktutvikling i økende grad må være næringens eget ansvar.

– Bruk av tre som materialer er det tiltaket som gir desidert størst klimagevinst per kubikkmeter trevirke. Økt bruk av tre er kort og godt helt nødvendig for å få til overgangen til lavutslippssamfunnet, påpeker Lahnstein.

Les mer om saken på skogeier.no

Powered by Labrador CMS