oslolufthavn-ny
oslolufthavn-ny

Seminar om trebygg neste uke

Innovasjon Norge inviterer den 16. oktober til fagseminaret "Grønne bygg reiser seg". Arrangementet er en del av Bygg Reis Deg, som arrangeres i Lillestrøm 14. - 17. oktober.

Publisert

Illustrasjon: Oslo Lufthavn AS/Nordic Office of Architecture

Innovasjon Norge har gjennom 15 år jobbet for økt og innovativ bruk av tre. Kontinuerlig utvikling av treets anvendelsesområder utgjør et viktig steg mot det grønne skiftet, og bidrar til å gi norsk næringsliv nye bein å stå på i en bioøkonomisk fremtid. 16. oktober inviterer vi deg til et innblikk i resultatene av arbeidet så langt. Vi løfter frem enkeltprosjekter, hører involverte aktører dele sine erfaringer, og spør: Hvordan bygger vi videre?

Seminaret består av to deler:

Del 1: "40 forbilder i tre" - kl. 9.00 - 10.20. Her vil Innovasjon Norge presentere høydepunktene fra 15 års finansiering av trebasert innovasjon. De tar for seg tresatsingens historie og et utvalg av de over 1000 prosjekter som har blitt finansiert. Brosjyren med 40 forbildeprosjekter deles ut.

Del 2: "Fra tre og samferdsel til det grønne skiftet" - kl. 10.35 - 12.00. Presentasjon av arbeid og resultater fra mobiliseringsprosjektet "Tre og samferdsel". Prosjektet har vært et samarbeid mellom Innovasjon Norge og NHO. Arbeidet tas nå videre gjennom Nasjonalt program for leverandørutvikling, rettet mot bærekraftige bygg i det offentlige.

Arrangementet avholdes under Bygg Reis Deg 2015, byggenæringens største årlige møteplass og konferansearena.

Les mer på www.byggreisdeg.no

Powered by Labrador CMS