Barkarby-Hage
Barkarby-Hage

Gode resultater for Moelven

Moelven tjente 80 millioner kroner på driften i tredje kvartal og forbedret resultatet med 62 millioner kroner sammenliknet med tilsvarende periode året før.

Publisert

Isolert sett står byggmodulvirksomheten i Sverige for i overkant av en fjerdedel av Moelvens driftsresultat for 3. kvartal. Bildet viserBarkarby Hage utenfor Stockholm sentrum, et fleretasjes leilighetskompleks bygget i moduler.(Foto: David Bicho)

Resultatmessig er dette Moelvens beste tredje kvartal siden 2010, skriver konsernet i en pressemelding.

Samtlige divisjoner bidrar

Konsernet leverte en brutto driftsmargin på 6,5 prosent; noe som er 2,3 prosentpoeng bedre enn samme periode i fjor. Driftsinntektene i 3. kvartal ble 2.263 millioner kroner (2.028 millioner).

- Det gode resultatet har en klar sammenheng med at konsernet økte driftsinntektene fra tilsvarende kvartal i fjor med 235 millioner kroner, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA.

Samtlige divisjoner i Moelven bidrar til resultatforbedringen, forteller Kristiansen: Divisjonene Wood og Byggsystemer leverer positive driftsresultater på henholdsvis 46 millioner og 42 millioner.

Bra på byggmoduler

Konsernsjefen forteller at divisjonen Byggsystemer gjør det spesielt godt innen byggmodulvirksomheten i Sverige.

- I Sverige har byggmodulvirksomheten fortsatt meget høy aktivitet og god inntjening. Hovedårsaken til det gode resultatet er god gjennomføring av mange prosjekter med høy standardiseringsgrad og økt produktivitet i fabrikk. I Wood-divisjonen skyldes resultatframgangen en kombinasjon av aktivitetsøkning innen flere produktområder og bedre drift, sier Kristiansen.

Han mener at arbeidet med å effektivisere driften også er en stor del av årsaken til at sagbruksdivisjonen Timber opplever resultatframgang.

- Bedret drift i flere av våre sagbruk gjør at divisjonen samlet sett går omtrent i balanse. Selv om divisjonen forbedret sitt resultat sammenliknet med tredje kvartal i fjor med 12 millioner kroner, er resultatet ikke tilfredsstillende. Markedsforholdene var noe mer utfordrende enn i samme periode i fjor, men det pågående interne forbedringsarbeidet må videreføres for ytterligere å effektivisere driften, sier Kristansen.

Gode framtidsutsikter

Kristansen spår at etterspørselen etter industritre vil forbli god i mange markeder.

- Samtidig vil et høyt utbud bidra til risiko for et fortsatt press på markedsprisene i enkelte markeder. Valutakursene for NOK og SEK er på nivåer som gir et godt utgangspunkt i konkurransen på eksportmarkedene. Det forventes fortsatt god aktivitet i tømmermarkedet i fjerde kvartal, sier Kristansen.

Konsernet forventer en fortsatt svak vekst i boligbyggingen i Norge.

- I Sverige er boligbyggingen fortsatt økende. Den vesentligste andelen av konsernets leveranser går til ROT-markedet, som er mer stabilt enn nybyggmarkedet. Aktivitetsnivået forventes å følge normale sesongmessige variasjoner med et høyt aktivitetsnivå i første del av perioden etterfulgt av en reduksjon mot slutten av året, sier Kristansen.

På nivå med 2014

Aktivitetsnivået innen bygg- og anleggsektoren i Skandinavia forventes å forbli på nivå med 2014 med normale sesongvariasjoner gjennom året.

- Byggsystem-divisjonen har ved inngangen til fjerde kvartal en bedre og mer diversifisert ordrebeholdning enn på samme tid i fjor. Divisjonens selskaper har tilpasset kapasitet og kostnadsstruktur til de rådende markedsforhold.

(pressemelding)

Powered by Labrador CMS