Nye prognoser for byggenæringen:
Stor usikkerhet framover

Utfallet av koronakrisen er fortsatt uavklart når vi nærmer oss slutten av 2020 for byggenæringen. – Mye har gått bedre enn fryktet i 2020, men det er stor usikkerhet fremover, sier administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening.

Publisert

Koronakrisen har så langt rammet bygg og anlegg i mindre grad enn mange andre næringer og utsiktene for bygge- og anleggsmarkedet ser litt bedre nå enn de var i vår.

– «Bølge to» skyller nå innover landet, og vaksinering av befolkningen er fortsatt et stykke unna. Dette kjenner mange av våre bedrifter på kroppen, sier Sandnes i en pressemelding.

Nedgang i boligbygging

Den største nedgangen vil være i boligbyggingen.

– Allerede før koronautbruddet ventet vi lavere boligbygging, men den forventede nedgangen har blitt forsterket av pandemien og dens konsekvenser. I 2020 ligger det an til en nedgang på 6 prosent, mens nedgangen forventes på rundt 16 prosent i 2021, sier Sandnes videre.

Konsekvensene for boligmarkedet er både av økonomisk og demografisk art.

– Svakere befolkningsvekst og svakere økonomisk vekst ventes, både på kort og lang sikt, å føre til at boligbyggingen flater ut på et lavere nivå de kommende årene. Nedgangen er størst for leilighetssegmentet, men bedrifter i dette markedet vil få det krevende spesielt i 2021, sier Sandnes.

Utfordring å holde produksjonstempoet oppe

I følge Prognosesenteret så ventes det vekst i anlegg, hvor det pekes på at det er spesielt samferdselsinvesteringene som øker.

– Det er imidlertid verdt å merke seg at det er også usikkerhet rundt finansieringen av disse fremtidige veiprosjekter som ligger til grunn for den forventede veksten - på grunn av blant annet Covid19 og lavere oljeinntekter. BNL er også bekymret over at det kan bli en utfordring å holde produksjonstempoet oppe så lenge smittesituasjonen er så krevende, sier Sandnes videre.

Folk pusser opp mer

Når det gjelder oppussing (ROT-arbeider) for boliger så forventes det en liten økning i år. Det er en betydelig oppjustering fra mai. Dette skyldes blant annet det at mange tilbrakte sommeren hjemme, noe som resulterte i et oppsving i oppussingsaktiviteten. Økningen var imidlertid størst for ROT-arbeider (renovering, ombygging og tilbygg) som husholdningene utfører selv.

– Vi får tilbakemeldinger om at konkurransen om oppdragene er høy, ikke minst for håndverksbedrifter, og det er en utfordring med useriøse bedrifter i deler av dette markedet. Her må bestillere være på vakt og velge håndverksbedrifter? med faglært arbeidskraft og lærlinger. Det vil også være svært lønnsomt å bestille grønt og sirkulært, sier Sandnes.

Økt byggevaresalg til private

Det rapporteres også om sterk vekst i byggevaresalget til privatmarkedet hittil i år, sammenlignet med fjoråret. De større prosjektene der profesjonelle er utførende har haltet etter. 2020 ender på en svak økning på 0, 4 prosent, mens veksten i 2021, vil ligge på rundt 2,5 prosent.

Nedgang i private yrkesbygg

Når det gjelder yrkesbygg så forventes det nedgang i private yrkesbygg

– På landsbasis har bygg for kontor, forretning og lager hatt spesielt sterk nedgang hittil i år, mens industribygg, undervisningsbygg og hotell- og restaurantbygg ligger foran fjoråret. Vi venter noe høyere igangsetting for private næringsbygg i 2. halvår enn i 1. halvår, og prognosene for hele 2020 viser 11 % nedgang i igangsettingen, til 2,1 mill. kvm. i år. Det ligger an til en svak økning på 2 % i 2021, og deretter 5 % i 2022, sier Sandnes.

– Med den usikkerheten som vil prege 2021, er det avgjørende med en forutsigbar finansiering og at kommuner og fylkeskommuner sørger for å igangsette planlagte prosjekter og benytte muligheten til å bestille grønt, avslutter Sandnes.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS