Hva slags støv er det egentlig i de forskjellige bedriftene som arbeider med tre?
Hva slags støv er det egentlig i de forskjellige bedriftene som arbeider med tre?

Ny forskning på trestøv

Hva er det egentlig som finnes i støvet som du puster inn på arbeid? Det skal ny forskning finne ut.

Publisert

Bedriftene som bearbeider tre, har jo unntak fra forbudet mot å resirkulere luft. Derfor må det forskes for å sørge for trygt arbeidsmiljø, Nå er Statens arbeidsmiljøinstitutt, Stami, i gang med et nytt prosjekt rundt eksponering for trestøv.

Kreft og astma

Forskerne skal blant annet se på hva som finnes i støvet og hvor store partiklene er. De tar for seg alt fra snekkerverksteder via trevarefabrikker til boligprodusenter.

Eksponering for trestøv er forbundet med økt risiko for både lunge-, nese- og bihulekreft og andre luftveissykdommer som astma, kronisk bronkitt og rhino-konjunktivitt, understreker Stami.

Siden det vil bety store ekstrautgifter om alle bedriftene skulle pålegges å hente inn og varme opp ny luft hele vinteren, så er det i stedet fokusert på at arbeidsplassene skal måle støvnivået. Men de målingene viser bare hvor mye støv det er i rommet ikke hva støvet inneholder.

Store og små

Fordelingen mellom større og mindre støvpartikler har mye å si for helserisikoen. Små partikler går dypere ned i lungene enn store partikler, samtidig som de veier mindre.

En rekke av de stoffene som kan finnes i trestøvet, kan føre til irritasjoner i øyne og hud og plager med pusten. Men innholdet av de stoffene er ikke konstant, og det henger heller ikke sammen med hvor mye støv som finnes i luften totalt.

Dermed vil forskerne gjerne lære mer om hva som finnes av de forskjellige stoffene i trestøvet. Det vil gi et bedre grunnlag for å finne ut om ventilasjon og filtrering er effektivt mot alle stoffene og alle partikkelstørrelsene.

Den kunnskapen kan i sin tur gjøre det lettere å vurdere helserisikoen ved bearbeiding av trevirke.

Nye grenser?

I neste omgang kan det bli snakk om å endre grenseverdiene for trestøv. Forskerne skal også teste om støvet kan gi betennelser og kjemisk ubalanse i kroppen.

Overingeniør Ine Pedersen i Stami regner med å kunne fortelle om de første resultatene mot slutten av året eller tidlig neste år. Foreløpig foreligger det bare noen få resultater, sier hun.

Powered by Labrador CMS