Hilde Widerøe Wibe
Daglig leder Hilde Widerøe Wibe gleder seg stort over at Norske Trevarer i tett samarbeid med BNL og NHO har fått gjennomslag for sine synspunkter vedrørende opplæringskontorenes rolle og muligheter i den nye opplæringsloven, som skal vedtas i Stortinget før sommeren.

– Veldig gledelig at vi har fått gjennomslag for vårt syn - dette er en viktig sak

Tirsdag denne uka kom Arbeiderpartiet og Senterpartiet med et fellesutspill til regjeringens utkast til ny opplæringslov. – Dette betyr at det nå er et bredt politisk flertall for vårt syn i opplæringskontorenes rolle og finansiering. Det er svært gledelig; dette var veldig viktig for oss, sier Hilde Widerøe Wibe i Norske Trevarer.

Publisert

I utkastet til ny opplæringslov ble det foreslått at opplæringskontorene ikke lenger skal være regulert i loven som en lærebedrift, men som et samarbeidsorgan for lærebedrifter.

Hensikten med forslaget var å rydde opp i ansvarsforholdene mellom fylkeskommunen, lærebedrifter og opplæringskontor for de lovpålagte oppgavene som skal sikre lærlingene læreplass og opplæring i lærebedrift.

– Vi fikk en massiv storm av reaksjoner fra medlemsbedriftene våre, der bedriftene sterkt fryktet konsekvensene av at opplæringskontorene ikke lenger skulle kunne være part i lærekontraktene. Tilbakemeldingene var at det nye lovforslaget ville gjøre det langt vanskeligere for bedriftene å få lærlinger, samt å ta inn lærlinger, da bedriftene ikke har et apparat for dette hos seg selv, sier Hilde Widerøe Wibe.

Opplæringskontorene har ifølge Norske Trevarer spilt en helt avgjørende rolle for at norske trevarebedrifter har kunnet ta imot lærlinger.

– Derfor er det ekstra gledelig at våre argumenter har nådd fram til de politiske partiene, og at våre synspunkter har blitt lyttet til.

Bekrefter stort engasjement

Arbeiderpartiet og Senterpartiet legger i sin uttalelse ikke skjul på at forslaget fra regjeringen har skapt stor debatt i media, og at mange bedrifter og aktører har spilt inn at opplæringskontorene fortsatt skal kunne være en del av lærekontrakten.

– Derfor feier nå Arbeiderpartiet og Senterpartiet tvilen av banen med å slå fast at dette vil bli en del av loven, skriver partiene i sin pressemelding.

Bredt flertall

– Opplæringskontorene er vesentlige i formidlingen av lærlinger, og nå blir det mulig med et bredt flertall for å beholde lovfestingen av opplæringskontor, og vi har lyttet til innspillene, påpeker Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand.

– Vi er opptatt av at fokuset framover skal handle om hvordan vi kan styrke fag- og yrkesopplæringa i Norge og hvordan opplæringskontorene kan bidra på en god måte til det, sier Aps utdanningspolitiske talsperson, Elise Waagen.

– Dette er som sagt en svært viktig sak for norsk trevarebransje, og vi har jobbet tett sammen med BNL og NHO for å fremme synspunktene våre i dette spørsmålet. Det er derfor stor glede i alle leirer for at dette nå har falt på plass, og at våre synspunkter har blitt lyttet til, sier Hilde Widerøe Wibe i Norske Trevarer.

Powered by Labrador CMS