Erik Olsson
Erik Olsson er produksjonsdirektør for Vestres fabrikker i Torsby i Sverige og nyfabrikken «The Plus» på Magnor, sør for Kongsvinger. Trevarebedriften vil kunne nå en samlet omsetning på 430 millioner kroner i 2023.

Vestre med kraftig økning i eksporten – har ambisjon om å passere 1 milliard i 2030

– Vi ser ikke på det vi gjør som bare det å produsere møbler. Det vi egentlig gjør er å skape sosiale møteplasser slik at folk kan møtes på tvers av sosiale, kulturelle og økonomiske forskjeller.

Publisert

Dette sier en stolt Erik Olsson, som er produksjonsdirektør i Vestre AS. Utemøbelprodusenten har opplevd en formidabel vekst de siste årene, ikke minst i eksportmarkedet, og på forsommeren i fjor åpnet de nyfabrikken «The Plus» på Magnor, en halv time sør for Kongsvinger.

– I 2022 oppnådde vi en omsetning på nærmere 310 millioner kroner. I år kommer vi kanskje til å omsette for nærmere 430 millioner, og det aller meste av denne veksten skjer i eksportmarkedet, ikke minst i USA og Tyskland, sier Olsson.

Fellesområde for industriutvikling

Vestre ser på Skandinavia nærmest som et felles, sammenhengende område for felles industriutvikling, og har produksjon og underleverandører både i Norge og Sverige. Fabrikken i Torsby rett over svenskegrensa for Kongsvinger stod ferdig i 2012, og ti år seinere åpnet altså nyfabrikken i skogene på Magnor.

– Her pendler det folk i begge retninger. Jeg har ansvaret for begge produksjonsenhetene våre både i Torsby og på Magnor, sier produksjonsdirektøren.

– The Plus var et viktig steg for Vestre i målet om å være verdens mest bærekraftige møbelpodusent, sier Erik Olsson, og viser til at bedriften ønsker å utvikle produksjonsanlegget på Magnor til å bli en attraktiv destinasjon for besøkende fra hele verden.

– Det er slik vi ønsker å tenke, at vi ser på hele verden som vårt nedslagsfelt. Vi har veldig sterk fokus på bærekraft ikke bare målt i miljø og klima, men også når det gjelder sosiale og økonomiske forhold. Nå har vi rundt 120 ansatte i Norge og Sverige, og vi vokser kraftig i eksportmarkedet. Da er det mange hensyn som må tas om dette skal gjøres på en skikkelig måte i et langsiktig tidsperspektiv.

Eksporterer til nærmere 30 land

Vestre eksporterer nå til nærmere 30 land rundt om i verden, der altså USA er det største markedet, men det er også forventet videre sterk vekst i det tyske markedet og etter hvert også i Storbritannia.

– Vi bygger og videreutvikler organisasjonen og produksjonen vår for videre vekst, spesielt internasjonalt. Vi har en veldig stor andel av verdikjeden på egne hender, og gjennom nyfabrikken på Magnor har vi fått på plass et godt system for trebearbeiding og lakkering, sier Erik Olsson.

– Vi skal fortsette å videreutvikle oss, bygge kompetanse og utvikle produksjonen og eksporten var i Vestre. Vi har en ambisjon om at innen 2030 skal vi ha nådd en samlet omsetning på 1 mrd. kroner

Powered by Labrador CMS