Hilde Widerøe Wibe er daglig leder i bransjeforeningen Norske Trevarer.
Hilde Widerøe Wibe er daglig leder i bransjeforeningen Norske Trevarer.

Tilbyr utdanning for ansatte i norske trevarebedrifter

Norske Trevarer er med i en større satsing på nye utdanninger for ansatte i norske industribedrifter.

Publisert

Industri 5.0-utdanningen skjer i tett samarbeid med Fagskolen Innlandet på Gjøvik, og deler av utdanningen skal utarbeides spesielt for ansatte i norske trevarebedrifter.

– Dette er veldig gledelig. Det vil gi de ansatte i trevarebedrifter fra hele landet mulighet til påfyll av ny kunnskap og ny kompetanse, som er helt i tråd med målet om å kunne «lære hele livet», sier en entuasiastisk Hilde Widerøe Wibe, som er daglig leder i bransjeforeningen Norske Trevarer.

Dette er en utdanning på fagskolenivå som er oppdelt i mindre moduler på 5 og 10 studiepoeng. Det gjør det mulig å kunne kombinere utdanning, jobb, fritid og familieliv. Nysatsingen er i hovedsak finansiert med midler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), som er underlagt Kunnskapsdepartementet.

– Det er et sterkt ønske i norsk næringsliv, ikke minst i vareproduserende industribedrifter, om at det bør bli mye lettere å tilby de ansatte påfyll av ny kunnskap som er i tråd med kompetansebehovet i bedriftene, sier Widerøe Wibe.

– Og det er nettopp det modulene i Industri 5.0-satsingen skal bidra til, der bransjen og bedriftene ikke bare skal være aktive i utarbedingen av innholdet i modulene, men også i undervisningen og forelesningene.

I tråd med myndighetenes ønsker

Satsingen på korte, spissa, modulbaserte utdanninger er i tråd med hvordan myndighetene og partene i arbeidslivet ønsker å tilrettelegge for et mer fleksibelt og tilgjengelig kompetansetilbud overfor ansatte i næringslivet, der Industri 5.0-satsingen altså har ekstra fokus på norsk industri og vareproduserende bedrifter.

Målet med kompetansereformen «Lære hele livet» er å gjøre bedriftene bedre rustet for et arbeidsliv i rask endring og omstilling, gjennom at de ansatte får den faglige oppdateringen de trenger for å kunne stå lenger i den jobben de allerede har, eller for å kunne jobbe med andre oppgaver i bedriften.

– Nå skal det utvikles et bredt og variert tilbud av moduler som er relevant for ansatte i vareproduserende bedrifter, på tvers av ulike bransjer innenfor norsk industri. Dette fordi kompetansebehovet naturlig nok er veldig ulikt i ulike bedrifter, både ut ifra bedriftenes størrelse og type produksjon, sier Hilde Widerøe Wibe.

Spesielt for trevarebransjen

– Men to av modulene skal altså utvikles spesifikt for norske trevarebedrifter og trerelaterte virksomheter, og i løpet av kort tid skal prosjektorganisasjonen settes ned, slik at arbeidet med å utvikle innholdet i modulene kan starte opp rett over nyttår.

– Vi håper det nye utdanningstilbudet skal være klart i god tid før sommeren 2023. Dette vil bli et svært viktig løft i arbeidet med utdanning, kompetansebygging og rekruttering i trevarebransjen, sier trevarelederen.

– Jeg tror også dette vil bety mye for hvor attraktive bedriftene og trevarebransjen vil være i kampen om flinke fagfolk. Rekruttering og attraktivitet henger jo nøye sammen, og da vil muligheten for utdanning og påfyll av ny kompetanse være veldig viktig for bedriftene – men ikke minst for de ansatte.

Artikkelen er skrevet av Norske Trevarer

Powered by Labrador CMS