Hilde Widerøe Wibe
Hilde Widerøe Wibe er daglig leder i bransjeforeningen Norske Trevarer.

Undersøkelse bekrefter holdninger til hvordan bruk av tre påvirker oss

En helt ny undersøkelse viser at mange er positive til å innrede med trevarer, og at synlig treinteriør gir et godt psykososialt miljø.

Publisert

– Dette er uhyre interessant, sier Anders Q. Nyrud, som er professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås.

– Vi har få gode undersøkelser om hvordan tre påvirker oss. Funnene som er gjort her bekrefter min og internasjonal forskning, og tyder på at tre kan bidra til en positiv helseeffekt. Disse funnene bør store innkjøpere hensynta når de skal planlegge innredning og interiører, sier Nyrud.

Samarbeidsprosjekt

NMBU og bransjeforeningen Norske Trevarer har samarbeidet om denne befolkningsundersøkelsen om bruk av tre i interiør og innredning.

– Folk er jevnt over kjempepositive til mer trevarer i livene sine. Det er spesielt interessant at så mange syntes at bruk av tre i interiør og innredning er positivt for helse og velvære, sier daglig leder Hilde Widerøe Wibe i Norske Trevarer.

I undersøkelsen blir det blant annet spurt om hva respondentene tenker rundt trevarer og miljø. Halvparten er enige i at tre jevnt over er bedre enn andre materialer fra et miljøsynspunkt. Samtidig sier 1 av 3 at de ikke vet hvorvidt trematerialer fra Norge kommer fra et bærekraftig skogbruk.

– Selv om svært mange er positive til bruken av tre ut fra et klima- og miljøhensyn, er det ingen tvil om at det er et kunnskapshull når det kommer til norske trevarer og bærekraft. Her har vi en stor jobb å gjøre for å gjøre forbrukerne mer bevisste, sier Widerøe Wibe.

Sentrale funn

  • 6 av 10 syntes at bruk av tre i hjemmet gjør at rommet oppleves som godt å være i
  • 1 av 3 synes tre i interiør er visuelt tiltalende
  • 1 av 3 av de spurte opplever tre som visuelt varm, og omtrent like mange opplever tre som varmt å gå på
  • Halvparten av de spurte er enige i at tre jevnt over er bedre enn andre materialer fra et miljøsynspunkt.
  • Halvparten er enige i at det er viktig at trematerialer kommer fra et bærekraftig skogbruk
  • Samtidig sier 1 av 3 at de ikke vet om trematerialer fra Norge kommer fra et bærekraftig skogbruk

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Norgesbarometeret på vegne av Norske Trevarer og NMBU. 1056 respondenter fra hele landet har svart på undersøkelsen som er gjennomført i tidsrommet mellom 25. til 30. januar 2023.

Om NorgesBarometeretNorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på elektroniske befolkningsundersøkelser. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført befolkningsundersøkelser innenfor eksakte utvalg av befolkningen.

Powered by Labrador CMS