Nå er gravearbeidet med fyringsanlegget til Tine i full gang.
Nå er gravearbeidet med fyringsanlegget til Tine i full gang.

Norsk Bioenergi bygger flisfyringsanlegg for Tine

Tine har som mål å kun bruke fossilfrie energikilder innen 2030. Tines største meieri, som ligger i Kviamarka i Hå, er storforbruker av energi. Her er produksjonen stor. Tine og Norsk Bioenergi har inngått avtale om levering av bioenergi fra flisfyringsanlegget som nå bygges ved meieriet.

– Ved å ta i bruk bioenergi fra flis vil utslippene av CO2 reduseres betydelig, sier daglig leder Jan Topstad i Norsk Bioenergi AS.

Tine Meieriet Jæren behandler årlig hele 210 millioner liter melk til produksjon av hvitost, smør, prim og pulver. I 2017 hadde meieriet et utslipp på over 15 000 tonn CO2. I 2019 laget meieriet derfor en plan, Veien mot klimanøytral produksjon ved Tine Meieriet Jæren. Det ble satt opp en rekke tiltak for å redusere CO2-utslippene. Det er installert el-kjel og de har økt bruken av varmepumper. Dette har allerede gitt en betydelig reduksjon i utslippene, men for å ta det neste store steget, bygges det nå flisfyringsanlegg i samarbeid med Norsk Bioenergi.

Det nye flisfyringsanlegget skal produsere minimum 36 millioner kWh per år.

– Det tilsvarer energiforbruket til 1 400 eneboliger, sier Topstad.

Samtidig reduseres utslippene med 6 000 til 7 000 tonn CO2 i året.

– Da er det kun igjen 3 000 tonn CO2 og dette kan reduseres langt på vei gjennom tekniske tiltak og eventuelt bruk av biogass. Dermed kan Tines største meieri bli utslippsfritt om ikke lang tid, sier meiersjef Kjetil Thu i Tine Meieriet Jæren.

Fakta

* Meieriet på Jæren bruker 56.000.000 kWh/år til dampproduksjon. Det tilsvarer strømforbruket til ca. 2 200 eneboliger.

* Det nye flisfyringsanlegget skal levere minimum 36.000.000 kWh/år, tilsvarende strømforbruket til vel 1 400 eneboliger.

Det er altså Norsk Bioenergi AS som skal bygge og drifte anlegget, og det skal baseres på norsk flis, hovedsakelig fra Sørvest-Norge. To fulle vogntog med flis hver dag, 365 dager i året, skal forsyne anlegget med flis.

Røykgassen fra anlegget skal renses, og det utredes om den kan brukes som plantegjødsel av Miljøgartneriet som er nabo til meieriet.

– Jeg har stor tro på at utnyttelse av røykgass kan gjennomføres, og at dette kan være grunnlag for tilsvarende løsninger for mange av gartneriene rundt om i landet, sier Topstad.

Det er ventet at anlegget kan settes i drift innen sommeren 2023.

Powered by Labrador CMS