Flis og bark fra Moelven Østerdalsbruket er gods som egner seg godt til bulktransport på jernbane. (Foto: Magne Vikøren)

10 millioner til ny flisterminal

Moelven Østerdalsbruket har investert 10 millioner i ny flisterminal. Den bidrar til å sikre avsetning på flis, bærekraftig treindustri og arbeidsplasser i hele Stor-Elvdal kommune.

Publisert

Daglig leder Anders Grønli i Moelven Østerdalsbruket AS sier i en pressemelding at investeringen i ny flisterminal på Koppang er vesentlig for framtidig drift i en av regionens viktigste bedrifter:

– Ikke bare er investeringen med på å sikre avsetning av bi-produktene våre som sagflis, kutterflis og bark. Terminalen gir bedriften også mulighet til å lagre mer flis. Å få til begge deler er kritisk for oss som driver treindustri. Levedyktig industri og sikrere arbeidsplasser på Koppang har også samfunnsøkonomisk betydning for hele østerdalsregionen, sier Grønli.

Den nye flisterminalen på Moelven Østerdalsbruket AS. (Dronebilde: Magne Vikøren.)

Grønli peker også på at terminalen gjør bedriften i bedre stand til å ivareta kvalitet på leveranser av bi-produkter.

– Lastingen av flis har blitt mer effektiv, og i tillegg har vi fått et tryggere og renere inngangsparti til Moelven Østerdalsbruket. Det er heller ikke negativt at tog er et bærekraftig alternativ til biltransport. De 56 togavgangene som henter flis på Koppang tilsvarer 1750 lastebiler i året, sier sagbrukssjefen på Koppang.

På den offisielle åpningen i forrige uke var også banesjef Stig Moen i BaneNOR. Han har ansvaret for Rørosbanen.

– Vi setter stor pris på at det satses offensivt på miljøvennlig godstransport via jernbane. Dessverre er trenden ellers i Norge at det går litt motsatt vei. Flis og bark fra Moelven Østerdalsbruket er gods som egner seg godt til bulktransport på jernbane. Det er mye fokus på godstrafikk via Dovre- og Nordlandsbanen. Moelvens investering på Koppang viser at det også er muligheter med gods på Rørosbanen, sier Moen.

Ordfører Terje Hoffstad og daglig leder Anders Grønli er enige om at investering i ny flisterminal skaper ringvirkninger som mange får nytte av. (Foto: Magne Vikøren)

Ordfører Terje Hoffstad i Stor-Elvdal kommune sier at flisterminalen er en investering for framtida, og viser at Moelven tenker langsiktig.

– Virksomheten i seg sjøl og mottaket av tømmer på Moelven Østerdalsbruket er viktig for kommunen og hele regionen. Bedriften er den største private aktøren i kommunen, og skaper ringvirkninger som mange får nytte av, sier Hoffstad.

VS Entreprenør, bygg og anlegg AS fra Tynset har hatt totalentreprisen på bygging av flisterminalen.

(Pressemelding)

  Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

  Vil du bli bedre kjent med bladet?
  - Last ned bladet elektronisk
  - Eller bestill abonnement

  Her får du et innblikk i hva vi skriver om

  Du kan abonnere på trenytt.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

  Powered by Labrador CMS