Illustrasjonsfoto: yayimages.com
Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Når skogen blir avfallsplass

Den siste tida har en del kritiske røster sådd tvil om skogens rolle som klimaforbedrer.

Publisert

Lederartikkelen er hentet fra Treindustrien 5/2016

– Satser vi på biodrivstoff, må vi hogge mer. Dermed svekker vi skogens evne til å fange CO2. Det sier blant annet samfunnsøkonom Bjart Holtsmark i en kronikk i Aftenposten.

Generalsekretær i miljøvernorganisasjonen Sabima, Christian Steel, er omtrent like skeptisk med hensyn til trehusbygging og massivtre.

Steel mener at miljøregnskapet er negativt for treprodukter og argumenterer med at trebygg blir revet allerede etter 40-50 år, og peker på at dette er atskillig kortere en trærnes naturlige levealder.

– Så lenge trærne står i skogen, fungerer de som den reneste karbonfangstmaskinen, men når skogen blir fjernet og husene revet, blir det svært negative tall, sier han og følger opp med at moderne skogshogst hindrer mangfold og truer arter på rødlista.

Her er det mye på en gang. Det er tydeligvis ingen grenser for hvilke menneskeskapte problemer skogen skal hjelpe oss med. Vi får starte med drivstoffet. Det er vel ikke noe som tyder på at skogen alene skal løse transportbehovene våre, men bioavfall kan være et viktig supplement. Vi har tross alt mye skogsavfall og avfall fra treindustri som med fordel kan utnyttes bedre.

Når det gjelder avvirkning, så utnytter vi bare en liten del av balansekvantumet, og det blir litt snodig å se for seg norske urskoger der hovedmålet skal være å fungere som en gigantisk avfallsplass for byenes CO2-utslipp.

Vi minner om at alternativet betong, bidrar med noen av våre aller største CO2-utslipp. At trehus skal rives etter 40 år, mens betongbyggene er nesten evigvarende er også nytt for oss. Det finnes tross alt trehus som er både hundre og to hundre år gamle. For ikke å snakke om stavkirkene som er nesten ni hundre år gamle.

Kanskje vi heller bør rette oppmerksomheten mot den store importen av treprodukter. Vi eksporter råvare og får ferdig foredlete produkter i retur. Tungtransporten er blitt så tung at den kjører det europeiske vegnettet i filler. Om det er søppel eller tømmer spiller ingen rolle. Alt blir transportert over landegrensene.

Det er kanskje her miljøvernerne bør sette inn støtet først. Norsk skog er i alle fall mer enn CO2-fangst, tumleplass for ulv og opplevelser for byfolk. Det kan umulig være feil å basere seg på naturens egne produkter enten vi snakker om møbler, bygninger, emballasje eller andre bruksområder.

Dessuten må vi stimulere til lokal produksjon og selvfølgelig også til å kjøpe lokalt.

Les mer om Treindustrien 5/2016 her

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Powered by Labrador CMS