Klarer ikke å beskytte de lovlydige

LEDER: Tømmer og trevarer importeres til Norge i store mengder. Ulovlig. Og myndighetene gjør ikke noe for å stoppe den ulovlige importen.

Publisert

Lederartikkelen er hentet fra Treindustrien 3/2019

Det er Nibio som har laget en ny rapport om tømmer- og trevareimporten. Forskerne kom med en undersøkelse som viste det som de omtaler som et alarmerende volum av ulovlig import, allerede i 2012. Situasjonen er den samme sju år senere.

Seniorforsker Bjørn Økland forklarer hvordan ulovlige treprodukter egentlig burde bli oppdaget og stoppet allerede når varenummer og opphavsland rapporteres. Men tollstatistikken i den nye rapporten tyder på at det mangler både informasjon og rutiner.

Nibio, som skog- og jordbruksorientert forskningsinstitutt, peker naturlig nok på hva den ulovlige importen kan bety for insekter, sopp, nematoder og planter som kan følge med på lasset og gjøre skade i skogen. Til alt overmål kommer rapporten om blant annet flere barkbillearter som kan bli med ulovlig trevirke fra Nord-Amerika, samtidig som instituttet forteller hvordan det frykter en ny epidemi av de barkbilleartene som allerede er ubehagelig godt kjent i norske skoger.

Det er viktig å huske at dette også dreier seg om flere ting enn skadegjørere i skogen. Her snakker vi om juksemakere som konkurrerer med ulovlige midler mot ærlige, flinke bedrifter i den norske verdikjeden for tre.

Politikere fra stort sett alle partier, og generasjoner av byråkrater, har latt være å gjøre jobben sin. Miljøminister Ola Elvestuen og landbruksminister Olaug Bollestad må ta ansvaret og rydde opp.

Se hva du kan lese om i Treindustrien 3/2019 her

  Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

  Vil du bli bedre kjent med bladet?
  - Last ned bladet elektronisk
  - Eller bestill abonnement

  Her får du et innblikk i hva vi skriver om

  Powered by Labrador CMS