Illustrasjonsfoto: yayimages.com
Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Det blåser opp til trevind

LEDER: Etter noen år med motvind og utfordringer, kan det virke som om vindretningen har snudd for treindustrien i Norge.

Publisert

Lederartikkelen er hentet fra Treindustrien 2/2017:

Det er så mye positivt som skjer, at vi vil kalle det for en trevind som blåser over landet. I desember 2014 skrev regjeringen i et notat at ”Samfunnet må igjennom et grønt skifte. Det vil være krevende, men fullt mulig.” Fortsatt snakkes det om det grønne skiftet – og mange vil nok mene at det til tider ikke har vært sammenheng mellom ord og handling fra politikernes side. Men for vår bransje gir det grønne skiftet gode muligheter og bidrar til en optimisme. Det grønne skiftet har hatt en trang fødsel, men det er i ferd med å skje ting. Tre er ikke bare blitt trendy og populært, flere har også fått opp øynene for at tre er det mest miljøvennlige – og ikke minst at tre kan benyttes i langt større byggverk enn tidligere.

Mange ristet nok oppgitt på hodet da daværende landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum for snart fire år siden tok initiativet til et FoU-prosjekt for å utrede muligheten for å bygge en ny firefelts Mjøsbru i tre. Nylig kom konklusjonen: Jo, det er fullt mulig. Og det er bare marginalt dyrere enn å bygge en tilsvarende bru i betong. I et livsløpsperspektiv er likevel tre et langt billigere alternativ på alle mulige måter. Klimaberegninger viser nemlig at utslipp av CO2 gir en stor besparelse ved bygging av tre. Biltrakken over Mjøsbrua vil være C02-nøytral i mer enn 25 år dersom brua bygges i tre i stedet for betong. En slik positiv blest om tre som materiale vil selvsagt føre til ringvirkninger for resten av treindustrien. I sum skaper dette en optimisme og en tro på at norsk treindustri kan nyte gått av trevinden som blåser over landet.

Les mer om Treindustrien 2/2017 her

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Powered by Labrador CMS