Illustrasjonsfoto: yayimages.com
Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Borte bra, men hjemme best

LEDER: «Med litt mer politisk engasjement på toppen av det hele, bør det være muligheter for en sterkere treindustri i Norge.»

Publisert

Lederartikkelen er hentet fra Treindustrien 4/2016

Et par av sakene under vignetten Aktuelt i dette nummeret av Treindustrien gir grunn til ettertanke.

I Finland er det et politisk ønske om å satse mer på trebygninger, men trebyggprofessor Pekka Heikkinen ved Aalto universitet er ikke imponert.

Han mener at byggebransjen styres av dinosaurer, det vil si store entreprenører uten vilje til å tenke på annet enn stål og betong. Den ­danske professoren merker seg også at Finland sender tømmeret utenlands og importerer blant annet CLT fra Østerrike og tremøbler fra Danmark.

– Vi må bli flinkere til å foredle produktene i vårt eget land, oppfordrer han.

Situasjonen er vel ikke bedre i Norge, for å si det mildt. Finland har på enkelte områder en solid videreforedling. Ikke minst innen papirproduksjonen, og de har altså et klart uttalt politisk ønske om å satse på trebygninger. Norske politikere har muligens også slike ønsker, men særlig tydelige og helhetlige kan de ikke sies å være.

På toppen av det hele klarer Norge fortsatt ikke å dekke ved til eget behov. I fjor ble det importert 110 806 fastkubikkmeter med ved. Det er riktignok en halvering sammenlignet med 2011 og bare fem prosent av forbruket, men likevel skammelig i et land med så store skogressurser.

La oss håpe at den nye og gryende interessen for trebaserte produkter kan rette opp noe av dette. I alle fall er det gledelig at Innovasjonstre har fått støtte fra Innovasjon Norge til å utrede muligheten for et behandlingsanlegg for grantømmer ved eksporthavnen i Surnadal. Dette alene kan bety et anlegg til over hundre millioner kroner og flere titalls nye arbeidsplasser. Det vil igjen få betydning for medlemsbedriftene i Innovasjonstre.

– Råvarene må utnyttes lokalt, men for å få dette til må vi bli flinkere til å utnytte hele stokken. Det vil si at restproduktene også må være salgbare. Når tyskere og østerrikere kan importere norsk tømmer og foredle dette til massivtre i små fabrikker, bør det være mulig for oss også, sier prosjektleder Magne Løfaldli. Men det krever som sagt en bedre utnyttelse av hele tømmerstokken.

Splitkon er et annet eksempel på at det satses på tre i Norge. De skal bygge en helt ny fabrikk for massivtre der det blir mulig å levere store enheter som hittil kun har vært å skaffe gjennom import.

Dette er spennende og la oss håpe at disse prosjektene lykkes. Med litt mer politisk engasjement på toppen av det hele, bør det være muligheter for en sterkere treindustri i Norge.

Les mer om Treindustrien 4/2016 her

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Powered by Labrador CMS