Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Bare ei trebru

LEDER: Det er bygd over 200 større trebruer i Norge de siste 20 åra og de fungerer godt.

Publisert

Lederartikkelen er hentet fra Treindustrien 2/2016

Det er alvorlig når trakkerte bruer kollapser og setter menneskeliv i fare, og det har vært litt for mange slike episoder de 2-3 siste åra. Blant annet Skjeggestadbrua i Vestfold, samt brukollapsene i Trondheim og Sjoa. Her har vi tre alvorlige hendelser med forskjellige brutyper, men med en fellesnevner. Planlegginga kunne vært bedre. I Vestfold ble det bygd på kvikkleire, mens det i Sjoa og i den tragiske dødsulykken i Trondheim snakk om underdimensjonering og gale kalkyler.

Med andre ord litt for mange feil i løpet av altfor kort tid. Derfor er det grunn til å spørre seg om det går litt for fort i svingene både med planlegging av veier og beregning av bruer og grunnforhold. Er vi blitt litt for selvsikre og tror at vi kan bygge uavhengig av naturkreftene?

Ikke minst er det verdt å merke seg reaksjonene i ettertid. Det er ille når store entreprenører gjør fatale beregningsfeil, men hvor er etterkontrollen, og skal ikke vegmyndighetene kontrollere og godkjenne?

– Men største skylda, det har nå snekker’n, som laga stæga tå røtne bord, heter det i ei prøysenvise, og det er tydeligvis en nærliggende konklusjon for enkelte når det gjelder trebrukollapsen i Gudbrandsdalen også.

Myndighetene hiver seg rundt, stenger en rekke trebruer og foretar omfattende etterkontroll. Vel og bra at det blir kontroll, men hvorfor står det slike feilkonstruerte bruer rundt om i det ganske land?

I debattspaltene i landets aviser ble oppmerksomheten rettet mot trematerialer og ikke konstruksjon. Var det ikke det jeg visste? Tre er ikke et materiale som passer på ordentlige veier med betydelig tungtransport, sies det i etterpåklokskapens navn.

Vi synes det er ganske trist når slike uhell er med på å hemme den positive og bærekraftige utviklingen med tre som byggemateriale. Det er bygd over 200 større trebruer i Norge de siste 20 åra og de fungerer godt. For eksempel Måsørbrua i Steinkjer. Den ble åpnet for 11 år siden og har tålt en trakk på nærmere 10 000 kjøretøyer i døgnet. Vi kan også nevne trebrua på Rena i Hedmark som er dimensjonert for militære kjøretøyer opp til 105 tonn. Også den har stått solid i nesten 12 år.

I løpet av året vil også ei ny trebru på Kongsvinger stå klar til bruk. Kanskje blir det en gang i framtida refelts bru over Mjøsa også, men det må bygge på gode kalkyler. Da vil tre være et utmerket materiale.

Les mer om Treindustrien 2/2016 her

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS