0112_treindustrien

Usikkert år venter treindustrien

2012 blir etter alt å dømme et mer spennende år enn mange setter pris på. Svært usikre økonomiske utsikter i Europa kan bety at vi står på terskelen til en ny finanskrise. Selv om norsk økonomi går bra, er det en fattig trøst for treindustrien i Norge.

Publisert

Denne lederartikkelen er hentet fra Treindustrien nummer 1/2012:

Til tross for at etterspørselen i Norge fortsatt er forholdsvis sterk, vil en finanskrise føre til økt press på det norske markedet – ikke minst med tanke på økt import. For det er et faktum at de norske trelastprodusentene merker det umiddelbart når svenskekrona faller og de svenske produktene blir for billige.

Knut Einar Fjulsrud, administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Treindustrien, forteller at svenskene i stadig større grad ser på det norske markedet som interessant. Og når vi fra før vet at Sverige er Europas største eksportland på trelast, så er det en tankevekker.

Det er derfor ikke uten grunn at Fjulsrud og næringen for øvrig innstendig ber om måtehold i norsk økonomi. Mange høstet sikkert nyttige erfaringer ved forrige finanskrise, og sånn sett står bedre rustet til å møte en ny lavkonjunktur. Ofte er det de som har muligheten og våger å satse i nedgangstider som kommer ut av det som profeter. Det så vi også etter forrige finanskrise. Men det som bransjen har mest erfaring med, er å leve under usikre fremtidsutsikter, og det må de nok også belage seg på i året som kommer.

Du kan laste ned bladet elektronisk her

eller bestille abonnement her.

KONTAKT

P.b. 130, N-2261 Kirkenær
+47 469 41 000
redaksjonen@trenytt.no

Redaktør:
Georg Mathisen
90 93 28 97