0412_treindustrien

Treindustrien på B-laget

«Vi må ikke bli så oljeblinde at vi helt glemmer treindustrien og de andre bransjene på B-laget.»

Publisert

Lederartikkelen er hentet fra Treindustrien 4/2012 - Skriv inn dine kommentarer nederst på sida

Stein Lier-Hansen i Norsk Industri advarer mot at todelingen innen norsk industri bare blir tydeligere. Ferske SSB-tall bekrefter trenden. A-laget består stort sett kun av leverandørindustrien til olje- og offshoresektoren som går så det suser. Ordretilgangen øker markant. Konkurranseutsatt og eksportrettet industri sliter derimot med rammebetingelsene, og rapporterer i følge SSB inn fall i ordretilgangen. Lønnsforskjellene mellom Norge og de landene vi konkurrerer med bare øker siden vi årlig innvilger oss friske lønnsoppgjør. Oljesektoren og en tykk og trygg offentlig sektor (som bare eser og eser) har god lønnsevne og drar lønningene i været. De kriserammede landene i Europa som vi konkurrerer med har stor arbeidsløshet, råtne offentlige finanser og lønninger som står stille. Og i de landene hvor krisen er aller størst, vil lønnsnivået til og med kunne synke.

Våre kolossale oljeinntekter gjør at norsk økonomi er blant de beste i verden, med sterk kronekurs som resultat. Spesielt i forhold til euro. Svekket konkurranseevne for eksportrettede bedrifter er resultatet.

Norges Bank har et dilemma: Den lave renta bør settes opp for å kjøle ned offshore-sektoren, høyt privat forbruk og boligpriser som i de store byene ligner mer og mer på en boble. Men høyere rente vil gi en enda sterkere krone, og hvor mange nye konkurser får vi da blant selskapet på B-laget? Innen treforedling har vi for eksempel i løpet av ett år opplevd nedleggelse av Hunsfos, Follum, Peterson og nå senest Södra Cell Folla (hvis man ikke finner nye eiere til fabrikken).

Lier-Hansen sier at myndighetene må på banen med tiltak for eksportrettet industri hvis den negative utviklingen fortsetter. Norsk Industri jobber nå med hvilke tiltak de vil anbefale.

For en gangs skyld er vi kanskje enig med SV i et næringspolitisk spørsmål: Kanskje vi bør dempe tempoet i oljeutvinningen på norsk sokkel? Gigantfunnene de to siste årene er svært gledelige, men kanskje er det totalt sett klokest for norsk økonomi å bruke noen tiår ekstra på å utvinne dem? Vi tror ikke at verdien av oljen blir lavere med tiden, knappe ressurser pleier ikke å falle i pris etter hvert som knappheten øker. Og ikke minst må vi ikke bli så oljeblinde at vi helt glemmer treindustrien og de andre bransjene på B-laget.

Powered by Labrador CMS