0214-treindustrien

Stillstand

Fra Treindustrien 2/2014: «Historisk er vi vant til at konjunkturer går opp og ned, men denne gangen lar oppsvinget vente på seg.»

Publisert

Lederartikkelen er hentet fra Treindustrien 2/2014 - på siden.

Finanskrisen som smalt høsten 2008 rammet norsk treindustri hardt. Det er gått over fem år, men investeringene tar seg ikke opp slik de burde. Etterslepet vokserseg bare større. Maskiner og bygg eldes.

Men det er lett å forstå produsentene av trelast og trevarer. Når man selv sliter med sin inntjening og vanskelige markeder, blir man gjerne sittende på gjerdet. Man skal ha «store baller» for å investere da. De fleste av oss vil i en slik situasjon bli mer eller mindre defensive og utsette investeringene ytterligere en stund i påvente av mindre usikkerhet og bedre tider. Men slik har det nå vært i mange år. Historisk er vi vant til at konjunkturer går opp og ned, men denne gangen lar oppsvinget vente på seg. Einar Børs i C Dahm sier i denne utgaven at det ikke bare er snakk om at investeringsvolumet har falt, men at innsalgstiden for de salgene som faktisk skjer også har økt kraftig.

Det går rykter om at mange store sagbruk har hatt betydelige underskudd i 2013. Om det er sant vil vise seg i månedene framover.

Også leverandørindustrien har for tiden nok med å holde nesetippen over vannskorpa. Vi i bladet Treindustrien får sjelden nei når vi ber om å å komme på besøk for å skrive om bedrifter. Denne gangen har vi fått nei av flere som ikke ønsker å eksponere seg samtidlig som de sliter kraftig, har nesten null i ordreboka og holder på med tunge prosesser knyttet til permitteringer eller enda verre: oppsigelser.

Men aktører som Woodtech, Larvik Impregneringskompani og C Dahm har latt seg intervjue i denne utgaven. Selv om tidene er tunge, velger de alle å være optimistiske. For egentlig er jo den norske økonomien svært sterk. Befolkningsøkning skal tilsi god byggeaktivitet i overskuelig framtid.

Vi får inderlig håpe at både treprodusentene og maskinleverandørene snart får oppleve et stadig mer etterlengtet omslag i markedet.

Powered by Labrador CMS