0613_treindustrien

Stadige tekniske framskritt

Fra Treindustrien 6/2013: «Et flertall av maling- og lakkproduktene som brukes i treindustrien er mindre enn tre år gamle. Det viser at innovasjonstakten er meget høy.»

Publisert

Lederartikkelen er hentet fra Treindustrien 6/2013 - på siden.

Verden går framover. Kunnskap akkumuleres på alle fagfelter, og stadig gjøres det tekniske framskritt. Du merker det blant annet hver gang du bytter ut bilen din. Slik er det selvsagt også innen treindustrien.

I denne utgaven kan du blant annet lese om Sherwin-Williams som i disse dager lanserer et produkt som halverer tørketiden. Tre års forskning har gitt en tydelig gevinst for produsentene som får mer effektiv logistikk. Konkurrenten Akzo Nobel, aller størst på verdensbasis, forteller også om stor FOU-satsing. Et flertall av maling- og lakkproduktene som brukes i treindustrien er mindre enn tre år gamle. Det viser at innovasjonstakten er meget høy.

Du kan også lese en faglig detaljert sak om Bergene Holms nye flaggskipbruk på Nidarå i Åmli. I nesten alle ledd er maskinene nye eller oppgradert med produksjonsgevinster som resultat. Når produksjonskapasiteten øker, vil flaskehalsene riktignok flytte seg til nye ledd, men de vil bli håndtert i neste omgang. Skurutbyttet vil trolig også øke.

På besøk hos Sandermoen fikk vi i tillegg til de seks produksjonslinjene se renseanlegget. Utløpsvannet er nå i prinsippet så rent at det skal kunne drikkes. Selv om vi var en smule betenkt over å ta et glass rett fra renseanlegget, tviler vi ikke på at påstanden er korrekt.

Det er heldigvis slutt på den tiden da produksjonsarbeiderne måtte bruke maske og føle på en liten angst i bakhodet om langtidseffekten av kjemikaliene. Maleproduktene tynnes nå med vann, i de fleste anvendelser uten at det går på bekostning av trebeskyttelsen som overflatebehandlingen gir. Sandermoen har de senere årene investert for over 100 millioner kroner og satser ytterligere neste år ved å øke produksjonskapasiteten innen MDF og takbord. Verden går framover.

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS