0115-treindustrien
0115-treindustrien

Skog22-rapporten – en god start

Fra Treindustrien 1/2015: «Rapporten er meget god i å antyde mulighetene. Men vi er skuffet over at rapporten ikke inneholder enda mer konkrete tiltak som politikerne kan behandle direkte.»

Publisert

Lederartikkelen er hentet fra Treindustrien 1/2015 - på siden.

Skog22-rapporten foreligger endelig. Det har vært grunn til å vente i spenning, for det er lagt ned betydelige ressurser i prosjektarbeidet. Toppene i skog- og trenæringen og tilknyttede institusjoner har lagt så vel tid og sjel i arbeidet.

For vår del er vi brukbart fornøyd etter å ha lest den. Vi er særdeles fornøyd med bevisstgjøringen av hvor viktig skog- og trenæringen faktisk er i klimakampen og hvor stort uutnyttet økonomisk potensial som ligger i skogen og verdikjeden fram til ferdige trebaserte produkter fram til sluttkunden. Vi skvatt i stolen da vi leste at det estimeres at skog- og trenæringen har et økonomisk omsetningspotensial på svimlende 180 milliarder kroner pr år, mer enn en firedobling fra nivået i 2012 på 43 milliarder. Kan det virkelig være mulig?

Skog22-rapporten peker ut kursen framover og antyder tiltak. Flere urbane bygg som settes opp av tre – helt eller delvis - vil hjelpe betraktelig i vårt CO2-regnskap. Og det ligger et voldsomt potensial i bruk av trefiber i nye anvendelser og som energi.

Rapporten er meget god i å antyde mulighetene. Men vi er skuffet over at rapporten ikke inneholder enda mer konkrete tiltak som politikerne kan behandle direkte. ”Det må satses på” og ”Det må legges til rette for” er for lite konkret. Hvem? Hvordan? Finansiering?

Politikerne burde etter vårt syn bli presentert for helt konkrete avveininger og upopulære beslutninger de må gjøre. Rapporter som er velmente, men for ulne har en lei tendens til å bli lagt i skuffen og bli liggende der.

Derfor håper vi at Skog22 følges opp med enda mer konkret innhold i neste fase. Skog22-rapporten er et meget godt utgangspunkt som kan legges til grunn som en ”bibel” og omforent status pr 2015. Men den må suppleres av en konkret og omfattende handlingsplan på alle berørte felter. Med tiltak som er klare for direkte politisk behandling uten flere utredninger.

Les mer om Treindustrien 1/2015 her

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS