0311_treindustrien

Sett deg inn i kravene

Nye byggeforskrifter og stadig strengere krav til energisparing stiller store krav til nytenkning. De som ikke holder seg oppdatert, og som satser på utvikling eller helt nye løsninger, risikerer å tape mot konkurrenter som har fulgt med i timen.

Publisert

Bindingsverket Iso3 er et godt eksempel på hvordan Moelven, gjennom alternativ tankegang, imøtekommer myndighetenes krav.

I 2007 brettet de nemlig opp ermene, men forsto at de ikke hadde nødvendig kompetanse i eget hus. Derfor søkte Moelven hjelp hos den lille nabobedriften Mjøsplast. Sammen utviklet de isolasjonsskummet som nå utgjør kjernen i det nye bindingsverket. Målet om å finne opp produktet som tilfredsstilte de nye energikravene rundt isolasjonstykkelse var nådd.

Moelven Iso3 hadde en trang fødsel. Den dag i dag produseres bare et beskjedent antall løpemeter i pilotfabrikken. Skal virksomheten bli lønnsom, må markedet for alvor få opp øynene. Men det vesentlige er at selskapet selv har stor tro på det nye reisverket. De har forstått at utvikling av nye produkter tar tid og koster mye penger. Og de er klar over at det må til en betydelig innsats på markedsføringssiden.

Moelven Iso3 er heldige som har et solid konsern i ryggen. Verre er det for små og mellomstore bedrifter som står alene.

Men det finnes ulike former for tilskuddsordninger og ekspertise som er til for å brukes. Oppfordringen er derfor å nyttiggjøre seg disse! Uten en innsats for å tilegne seg kunnskap om alternative produkter og byggemetoder, vil mange komme til å slite i årene som kommer.

I denne utgaven av Treindustrien kan du lese om at Moelven Iso3 leverer reisverket til Miljøhuset GK som er under oppføring i Oslo. Bygget på 13.000 kvadratmeter er forventet å få passivhusstandard i beste miljøånd.

I utgangspunktet skulle bygget settes opp med tradisjonelt bindingsverk, men Iso3 ble valgt i siste liten. Dermed kunne ett isolasjonslag kuttes ut, og Miljøhuset GK besto plutselig av 86 kvadratmeter større utleieareal enn hva som var planlagt. Med andre ord gir ikke Iso3 bare miljøgevinst, men også økonomisk gevinst.

Lederartikkelen er hentet fra Treindustrien nummer 3 2011

Du kan laste ned bladet elektronisk her

eller bestille abonnement her.

"
Powered by Labrador CMS