0312_treindustrien
0312_treindustrien

Nå må de inovative tankene komme

Regjeringen strekker ut en hjelpende hånd og bevilger 100 millioner kroner til treindustrien i revidert nasjonalbudsjett. Dette er en bekreftelse på at myndighetene har tatt inn over seg alvoret som råder i bransjen.

Publisert

Denne lederartikkelen er hentet fra Treindustrien nummer 3/2012:

De siste fem årene har vært preget av solide kutt og nedleggelser. Mange har mistet jobben sin. Vi mener at noe av årsaken er at treindustribedriftene har hatt for få bein å stå på etter ensidig satsing i mange år. Utvikling av flere forskjellige produkter ville gjort bransjen mer robust og skapt tryggere arbeidsplasser.

Ekstrabevilgingen på 100 millioner er satt inn som et tiltak for å få snudd den negative trenden som har ligget som en tykk tåke over bransjen. Halvparten av pengene er øremerket forskning og innovasjon. Sammen med nye inkubatorer og nettverksaktivitet skal dette forhåpentligvis bidra til at vi dyrker frem nye treforedlingsprosjekter.

De resterende 50 millionene skal gå til infrastruktur for å bedre tilgjengeligheten til skogressursene. Dette gjelder blant annet nye tømmerkaier og taubaner, og økt vedlikehold av skogsbilveier for å bedre leveringssikkerheten til treindustrien.

Vi mener at regjeringens ekstrabevilging i det reviderte budsjettet er nødvendig og helt riktig. Spesielt millionene til forskning og innovasjon Skal den tradisjonsrike industrien overleve, er myndighetene nødt til å hjelpe til. Vi håper og forventer at også aktørene i bransjen er sitt ansvar bevisst, og ikke lar dette bli noen hvilepute. De må vise en vilje til å tenke innovativt, en tankegang som ikke kan kjøpes for statlige kroner.

KONTAKT

P.b. 130, N-2261 Kirkenær
+47 469 41 000
redaksjonen@trenytt.no

Redaktør:
Georg Mathisen
90 93 28 97