Lær av dårlige tider

Når vi nå er midt inne i den verste lavkonjunkturen på mange årtier er det lett å se ting som skulle vært gjort annerledes. I etterpåklokskapens skarpe lys kan enhver bli profet.

Publisert

Det er vel og bra det, bare denne etterpåklokskapen brukes til å lære. Neste gang du skal oppgradere maskinparken din finansierer du kanskje investeringen med et lån, i stedet for å la maskinene belaste en egenkapital du trodde var sterk. Eller du sikrer kanskje egenkapitalen bedre, i stedet for å sette bedriftens opptjente midler, selve ryggmargen, i risikable verdipapirer.

Dette er dyrekjøpte erfaringer for mange i dag, men gode er de. Og de skal vi ta med oss videre. Selv om økonomiens bølgedal er både dyp og mørk, er det sikkert at en dag blir det bedre. Med ryggsekken full av erfaringer fra denne lavkonjunkturen er det ikke måte på hvor gode vi kan bli da.

Allerede begynner vi å se små tegn til bedring. Ferske tall fra eiendomsmeglerne viser at boligprisene er på vei opp. Fra januar til februar steg de med 1,9 prosent, ifølge sesongjusterte tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening. Om dette vedvarer vil det gi positive ringvirkninger, for verdien på eiendom er selve grunnsteinen i de aller fleste nordmenns privatøkonomi. Og med bedre økonomi blant folket, så handles det mer.

I tillegg virker det som om rentenedsettelsene også har begynt å sette sine spor, for nordmenn handlet mer enn forventet i januar, ifølge Statistisk sentralbyrås statistikk over detaljhandelsomsetningen. Det er særlig salg av klær, sko og nærings- og nytelsesmidler som har bidratt til vekst i detaljhandelen. Et skår i gleden for alle innen treindustrien er at mindre salg av blant annet byggevarer og møbler dempet veksten. Likevel er det positive tegn å spore i statistikken, og alle slike tar vi med oss.

Når økonomien først snur, da vil det sannsynligvis skje fort, på samme måte som fallet ble veldig bratt. Mye av årsaken til raske svingninger ligger i dagens mediebilde. Store overskrifter avløser hverandre, hver eneste time hele døgnet. Media er mer tilgjengelig enn noen gang, og nyheter bringes raskere og raskere. Effekter forsterkes, både i positiv og negativ retning.

Derfor handler mye om å være tilpassingsdyktig, og dermed kunne svinge seg raskt rundt den dagen etterspørselen plutselig vokser igjen. Ifølge Ivar Horsberg Hansen, Norske Trevarefabrikkers nye daglige leder, er akkurat dette en styrke blant hans medlemsbedrifter. De har raskt tilpasset seg lavkonjunkturen, da får vi håpe de like raskt tilpasser seg den dagen det snur. Inntil da får vi fortsette å lære av feil vi først ser når skaden er gjort, slik at vi er rustet til nye oppgangstider. Heldigvis blir kontoen for lærdom aldri full.

Powered by Labrador CMS