0215-treindustrien

Konsolideringen fortsetter

Fra Treindustrien 2/2015: «Norsk treindustri kommer i framtida til å bestå av færre aktører, og antall ansatte kommer også til å fortsette å falle.»

Publisert

Lederartikkelen er hentet fra Treindustrien 2/2015 - på siden.

Dagen før denne utgaven av Treindustrien skal sendes i trykken får vi beskjed om at Østlandske Vindu, beliggende 15 km sør for der vår redaksjon holder til, er konkurs. Og det bare noen måneder etter at NorDan la ned sin fabrikk på Arneberg, 15 km nord for der vi holder til.

Dette er selvsagt eksempler på en langsiktig trend som gjelder over hele landet. Norsk treindustri kommer i framtida til å bestå av færre aktører, og antall ansatte kommer også til å fortsette å falle, grunnet teknologisk utvikling og Norges varige kostnadsmessige konkurranseulempe.

Innen treforedling har det allerede skjedd en brutal ”shake out”. Som Anders Lindh påpeker i denne utgaven forsvant halvparten av flis- og massevirkekonsumet til norske treforedlingsbedrifter mellom 2006 og 2013. Innen trevare sliter spesielt dør- og vindusprodusentene i et tøft marked, i hvert fall de som er små og har all sin virksomhet her i Norge. Konkurransen fra øst gir seg ikke, selv om vi har fått et lite pusterom med en svakere krone. Konkurrentene blir stadig dyktigere, og da skal vi være ekstra gode her på berget hvis vi skal klare å overleve på sikt. Noen aktører gjør heldigvis det, og det er de aller beste. Jungelens lov.

Innen tremekanisk industri skjer konsolideringen langsommere. Som Lindh poengterer: ”Sagbruk har en lang dødskamp.” Ved å holde investeringene nede på et absolutt minimum kan man sikre seg positiv cash-flow i mange år. Men til slutt tvinger den brutale beslutningen seg fram: Klarer vi å finne risikokapital til nye investeringer i denne bransjen, i denne konkurransesituasjonen, eller skal vi gi oss? Noen bruk blir borte etter hvert. Fortsatt er det for mange bruk som har ledig kapasitet eller vil greit kunne få det.

Konsolideringen i norsk treindustri kommer til å fortsette, og de som blir igjen må brette opp ermene og bli litt dyktigere for hvert år.

Les mer om Treindustrien 2/2015 her

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS