0314-treindustrien
0314-treindustrien

Eksport skaper usikkerhet

Fra Treindustrien 3/2014: «Er skogeierne og deres foreninger i ferd med å skyte seg selv i foten?»

Publisert

Lederartikkelen er hentet fra Treindustrien 3/2014 - på siden.

Usikkerhet er man vant til i skog- og treindustrien. Gjennom alle tider har skogeiere og de som jobber i verdikjeden fra treet i skogen til ferdigvare levert hos sluttkunden på byggvarehuset eller papirfabrikken vært vant til at konjunkturer går opp og ned. Det samme har i høyeste grad vært tilfelle med prisene. Men en ny usikkerhetsfaktor har seilt opp det siste året: Tilgangen på sagtømmer.

Det begynte med nedleggelse av den ene papir- og fiberfabrikken etter den andre. Plutselig var det vanskelig å få solgt massevirke og flis, i hvert fall til fornuftige priser. Men det gikk bedre enn man fryktet. Mange aktører snudde seg særdeles fort rundt. I rekordfart ble det satt opp flere tømmertogruter til Värmland. Og da kunne vel hele treindustrien puste lettet ut?

Å, nei. Få hadde foutsett at også mye sagtømmer skulle forsvinne ut av landet. Eksportveksten i 2013 og inn i 2014 har vært særdeles sterk, opp mot 30%. Det forsvinner nå like mye sagtømmer ut av landet som det samlede forbruket til Bergene Holms sagbruk, landets nest største konsern…

Spesielt i Glåmdalsdistriktet har sagbrukene slitt med å få tak i tømmer. Redaksjonen til bladet Treindustrien befinner seg i dette området, og vi har med egne øyne sett glisne tømmertomter på Kirkenær og Brandval. Permitteringer ble resultatet. Vil norske sagbruk investere noe som helst i en slik situasjon?

Er skogeierne og deres foreninger i ferd med å skyte seg selv i foten? Det er lett å forstå at enhver selger ønsker å få mest mulig igjen for produktet sitt. Men hva om noen norske sagbruk nå blir lagt ned? Det er godt kjent at inntjeningen på norske sagbruk har vært meget svak siden finanskrisen. Glemmer man at det tømmeret som svensker og tyskere nå kjøper fra oss, er det tømmeret som de raskest kutter ut om det skjer endringer i tømmerstrømmen? I så fall blir det ikke hyggelig å skulle vri blikket tilbake mot hjemmemarkedet og oppdage at det er færre norske sagbruk igjen til å kjøpe tømmer enn da man begynte å eksportere for fullt.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS