0414-treindustrien
0414-treindustrien

Å tolke tegn

Fra Treindustrien 4/2014: «Statistikken viser nesten uten unntak samme tendens: Importen øker og eksporten faller. Eksporten av trevarer er i ferd med å bli skremmende liten.»

Publisert

Lederartikkelen er hentet fra Treindustrien 4/2014 - på siden.

Som vanlig er det sjelden man klarer å se noe entydig bilde når man skal vurdere tilstanden og utsiktene for bransjen vår. Nylig ble Trä och Teknik avholdt i Göteborg, Nordens ledende messe for trevare- og trelastindustri. Messen må karakteriseres som ok, men det er klart skuffende at antall besøkende faller markant. Hvis den trenden fortsetter, er messens eksistens truet. For det koster mye å være utstiller, og den kostnaden tar ikke leverandørene lenger hvis det kommer enda færre kunder. I tillegg så man utbrytertendenser ved at ere store maskinleverandører arrangerte visninger i Jönköping parallelt med Trä och Teknik. Skulle det bli enda flere utbrytere, vil messen være virkelig truet. Det blir spennende å se om LIGNA opplever samme fall i antall besøkende til våren. Det blir en viktig indikator på så vel bransjeutsiktene som fagmessers betydning for bransjen. Overlever «gammeldagse» messer og utstillinger i en stadig mer digital verden?

Her på berget noterer vi oss at noe produksjonskapasitet er forsvunnet, som forventet. Otta Sag har solgt sin saglinje til Øst-Europa. Selv om noen av nabo-brukene øker sin produksjon, blir det et nettop produksjonsfall i Gudbrandsdalen. NorDan har lagt ned sin fabrikk på Arneberg, samtidig som konsernet investerer i mer kapasitet i Polen. Dette er en trend som høyst sannsynlig kommer til å fortsette. De vindus- og dørprodusentene som har best margin i Norge, har produksjon helt eller delvis i Øst- Europa.

Vi ser samme trekk i Norsk Trevares månedlige import- og eksportstatistikk, fordelt på ulike kategorier trevarer. Statistikken viser nesten uten unntak samme tendens: Importen øker (10 prosent sist måned) og eksporten faller (5 prosent ned). Eksporten av trevarer er i ferd med å bli skremmende liten, en pris vi betaler for vår velstand og et lønnsnivå som gjør norske trevarer for dyre på verdensmarkedet.

Men heldigvis er det fortsatt mulig å tjene penger i Norge også. I denne utgaven kan du bl a lese om trappeprodusenten Nor-Trapp som har god styring og gode marginer.

Moelven Våler fikk i fjor et driftsresultat på 13 millioner kroner, noe som høres bra ut. På den annen side utgjør det fem prosent av omsetningen, og såpass bør jo driftsmarginen være.

Les mer om Treindustrien 4/2014 her

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS